• Oddziały - ul.Kościelna

    • Odziały przy ul Kościelnej przeznaczone są dla dzieci młodszych i najmłodszych

     Od 1 września 2018 zostały uruchomione trzy odziały przedszkolne przy ul. Kościelnej 15 A, które bezpośrednio podlegają pod Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie. W udziałach tych zostało objętych opieką 60 dzieci.

     Odział VII „Wiewióreczki”- dzieci 3,4-letnie

     • Jadwiga Wilk
     • Katarzyna Nabel
     • Ewelina Ózcelyik

     Odział VIII „Kangurki”- dzieci 3-letnie

     • Justyna Olszewska
     • Katarzyna Kasprzyk
     •  Joanna Pryk

     Odział IX „Jeżyki” - dzieci 4-letnie

     • Małgorzata Liszcz
     • Irena Rusin
     • Agnieszka Ożóg

     Dzieci korzystają w pełni wyposażonych sal zabaw, toalet oraz placu zabaw. Oddziały pracują w godz. 6:30-17:00.

     Za nami już okres adaptacyjny przedszkolaków, pierwsze teatrzyki, spotkania z czytającymi rodzicami, uroczystości, „pasowania na przedszkolaka”. Uczymy się nadal pracować w Sali, poznawać rówieśników, wychodzimy na jesienne spacery i krótkie wycieczki. Chcemy nawiązywać  nowe przyjaźnie, dzielić się emocjami i wspólnie poznawać świat.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • dyrektor@pp3.resman.pl
   • sekretariat@pp3.resman.pl
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie
   • 17-748-31-92 - dyrektor
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Wioletta Rozesłaniec iod1@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91