• Oferta

      • Język angielski - prowadzony przez Panie Magdalenę Klin i Monikę Jałowską.
      • Audycje muzyczne organizowane przez filharmonie Podkarpacką.
      • Mały ratownik - zajęcia z pierwszej pomocy - prowadzone przez Panie Marię Goclon i Dorotę Żurek.
      • Rytmika - prowadzona przez Panie Irenę Rusin, Katarzynę Nabel i Agnieszkę Jarosz.
      • Przedszkolny teatrzyk "Pinokio" - prowadzony przez Panią Agnieszkę Jarosz i Alicję Krawczyk.
      • Biblioteka dla dzieci - prowadzona przez Panie Dorotę Żurek i Bożenę Michalik.
      • Zapraszamy teatry z terenu całej Polski.
     • Mały Ratownik

     • Cel zajęć:
      Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie, a także kształcenie właściwych postaw wobec zagrożeń, sytuacji nadzwyczajnych.

       

      Tematy zajęć:
      1. Niebezpieczeństwo w domu
      2. Zagrożenia na drodze
      3. Sytuacje zagrożenia dla dzieci
      4. Bezpieczne obcowanie z przyrodą
      5. Co to jest pierwsza pomoc
      6. Sytuacje, w których trzeba wezwać pomoc
      7. Wzywamy pomoc, numery alarmowe
      8. Wyposażenie apteczki

     • Teatrzyk "Uśmiech"

     • We wrześniu 2019r. zawiązała w naszym przedszkolu swoją działalność grupa teatralna, skupiająca 16 dzieci z 4 najstarszych grup (5,6-latki). 

      Jej opiekunkami są nauczycielki: Joanna Zawisza i Monika Jałowska. Celem przedszkolnego teatru jest rozwijanie u dzieci uzdolnień teatralnych, oprawa uroczystości przedszkolnych, a także promocja działalności naszej placówki w środowisku lokalnym.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • dyrektor@pp3.resman.pl
   • sekretariat@pp3.resman.pl
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie
   • 17-748-31-92 - dyrektor
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Wioletta Rozesłaniec iod1@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91