• Nasze przedszkole ma ponad 50 lat.

     Przedszkole nr 3 w Rzeszowie powstało pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku. Na początku mieściło się przy ul. Grunwaldzkiej w budynku należącym do sióstr zakonnych. Zostało powołane do życia uchwała Miejskiej Rady Narodowej i funkcjonowało jako jeden oddział przedszkolny. W 1952 roku zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku przy ul. Kordeckiego 2, a obecnie funkcjonuje przy ul. Krośnieńskiej 15 A.

     Na początku lat pięćdziesiątych w jednej części budynku istniały dwa, a później trzy oddziały przedszkolne. Druga część budynku była przeznaczona na mieszkania ówczesnej kierowniczki przedszkola i innych pracowników. Jak na owe czasy było przedszkolem bardzo nowoczesnym, posiadało przestronne sale dla dzieci, bieżącą wodę i kanalizację. Pierwszą kierowniczką przedszkola była Pani Anna Dzierża, a później Pani Józefa Skrzypek. W 1956 roku na stanowisko to została powołana Pani Helena Szwarnowiecka i funkcję swoją pełniła do roku 1971. Krótko, bo tylko przez dwa lata /1971 - 1972/ dyrektorem była Pani Marta Cygan. Od listopada 1973 roku funkcję dyrektora pełniła Pani Kazimiera Zięba-Zaremba. Poświęciła wiele trudu i serca w kierowaniu naszym przedszkolem. Przeprowadziła wiele remontów budynku. W 1974 roku zwiększono liczbę oddziałów do sześciu, przystosowując dotychczasową część mieszkalną budynku na sale zajęć. Jednocześnie Pani Zięba-Zaręba dbała o pozyskiwanie dobrze wykształconej kadry pedagogicznej.

     Przez lata przewinęło się kilkanaście osób, które dłużej lub krócej pracowały w przedszkolu. 

     W 1973 roku została założona ,,Kronika przedszkola", w której odnotowywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaków. W marcu 1982 roku Urząd Miejski w Rzeszowie powołał Przedszkole nr 3 na przedszkole ćwiczeń dla potrzeb ówczesnej WSP w Rzeszowie /obecnie Uniwersytet Rzeszowski/.

     Przez prawie 20 lat studenci tej uczelni odbywali praktyki w naszym przedszkolu przygotowując się do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego. Już w latach siedemdziesiątych z inicjatywy dyrektor przedszkola zaczęto organizować szereg uroczystości np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka.

     Obecnie takie uroczystości są już tradycją i organizowane są każdego roku z tendencją do wzbogacania o uroczystości i święta państwowe. Należy również zwrócić uwagę na fakt zdobycia dużego uznania dla naszego przedszkola przez władze oświatowe i środowisko lokalne. To duża zasługa wynikająca z osobistego zaangażowania dyrekcji, kadry dydaktycznej i personelu pomocniczego.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie Poland
   • Dyrektor: mgr Anna Szaro tel: 17-748-31-92 Godziny przyjęć Dyrektora: - poniedziałek 8:00-15:00 - wtorek 8:00-15:00 - środa 8:00-16:00 - czwartek 8:00-15:00 - piątek 8:00-11:00
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Artur Bubicz iod4@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91
   • Numer konta 31 1020 4391 0000 6702 0187 6390