• Kangurki

    • Temat: Rozmowy na wiejskim podwórku

     Data: 16.04.21

     Zabawa rozwijająca swobodę ruchów - Szalona krowa.

     https://www.youtube.com/watch?v=mf7isov5B-g

     Zabawa rozwijająca koordynację słuchowo-ruchową oraz poczucie rytmu. Ulubiona zabawa Kangurków :).

     https://www.youtube.com/watch?v=1kH4Zdyu9zY

     Ćwiczenie określenia położenia przedmiotów - Kłębek wełny.

     Maskotka kota, kłębek wełny.

     Rodzic ustawia krzesło. Umieszcza na nim maskotkę kota. Wyjaśnia, że kot bawi się kłębkiem wełny. Zaprasza dziecko do zabawy. Dziecko układa kłębek wełny według polecenia Rodzica np. na krześle, pod krzesłem, przed krzesłem, za krzesłem, nad krzesłem.

     Niespodzianka dla pieska - nawijanie wełny na rolkę. Usprawnianie mięśni drobnych palców.

     Rodzic rozdaje dzieciom (pieskom) rolki, np. po ręcznikach jednorazowych, do których jest przymocowany koniec rozwiniętego kawałka wełny. Do drugiego końca wełny jest przywiązana rolka po papierze toaletowym - kość dla psa. Dzieci nawijają wełnę na rolkę, obracając palcami dookoła własnej osi - pieski starają się w jak najszybszym tempie zdobyć smakowitą kość.

     Opowiadanie Olek i Ada.

     https://www.youtube.com/watch?v=OdJWW6Q0VAQ

     Zabawy na świeżym powietrzu. Oglądanie i porównywanie liści na krzewach lub na gałęziach drzew. Można zabrać ze sobą lupy lub szkła powiększające. Dzieci zwracają uwagę na podobieństwa i różnice.

     Miłej zabawy!

      

     Temat: Domy zwierząt wiejskich

     Data: 15.04.21

     Odwzorowanie śladów zwierząt wiejskich. Układanie śladów z ziaren fasoli według wzoru.

     Rodzic układa na stole kartki z narysowanymi na nich śladami zwierząt wiejskich. Dzieci rozpoznają ślady i kolejno podają nazwy zwierząt, które je zostawiły. Następnie, patrząc na wzór, układają z ziaren fasoli na tackach takie same ślady.

     Gdzie mieszkają zwierzęta wiejskie? - zagadki inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt.

     W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,

     a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.

     W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach spią,

     a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.

     A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.

     Gdy wrócą już z pastwiska, to muczą piosenkę swą.

     - O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?

     - Jak nazywa się dom świnki?

     - Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

     https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

     Łączenie zdjęć zwierząt ze zdjęciami ich domów.

     https://www.sosw9.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Domy-zwierza%CC%A8t..pdf

     https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna-2/

     Wiejski zwierzyniec - zajęcia plastyczne

     Duże, tekturowe, płaskie pudełko, brązowa krepina, puste pudełka po zapałkach.

     Rodzic proponuje dzieciom wykonanie makiety przedstawiającej wiejską zagrodę. Układa na dywanie duże pudełko. Wykłada je brązową krepiną. Zachęca do wykonania sylwet zwierząt wiejskich, które będą przebywały w zagrodzie. Z pomocą dziecka dzieli zagrodę na trzy części (wykorzystując puste pudełko po zapałkach). W każdej z nich znajdzie się inny gatunek zwierząt. Pozostałe elementy zagrody: drzewa, trawę, krzewy dzieci wykonują z dostępnych materiałów.

     Praca plastyczna - Gęś

     https://wesolenutki.diakonia.pl/wp-content/uploads/sites/7/2020/04/praca-plastyczna-g%C4%99%C5%9B.pdf

     Miłej zabawy, zdjęcia prac plastycznych mile widziane :)!

      

     Temat: Na wiejskim podwórku

     Data: 14.04.21

     Zabawy ze zwierzętami - zajęcia matematyczne. Segregowanie i przeliczanie elementów zbioru.

     Dziecko układa przed sobą wykonane wcześniej obrazki zwierząt wiejskich. Rodzic umieszcza dwie obręcze. Pyta, czy można podzielić te zwierzęta na dwie grupy. Dziecko podaje propozycje (np. zwierzęta które mają dwie lub cztery nogi) i układają odpowiednio obrazki zwierząt w obręczach. Przy pomocy rodzica dziecko przelicza elementy zbiorów. Układając obrazki parami, sprawdzają których zwierząt jest więcej.

     https://blizejprzedszkola.pl/szkolenia/filmy?id=85&token=930536491fd1afedec1f9141be218c9c&ajax=film&kategoria=Platforma%20edukacyjna#modal (kod dostępu podany w wiadomościach na poczcie)

     Układanie zdrobnień do nazwy młodych zwierząt. Zachęcanie do samodzielnej zabawy słowami. Zdjęcia z poprzedniego dnia przedstawiające młode, wiejskie zwierzęta.

     Rodzic układa na stole zdjęcia przedstawiające młode, wiejskie zwierzęta. Dziecko podaje ich nazwy, a następnie układa zdrobnienia, np. źrebię - źrebaczek, źrebiątko; cielę, cielaczek, cielątko. Rodzic może podać przykłady zabawnych rymów do zdrobnień, np. Źrebaczek założy fraczek. Cielątko lubi małpiątko. Prosiaczek zdjął kubraczek.

     Kolorowanie rysunków zwierząt z wiejskiego podwórka

     https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html

     Karta pracy nr 36

     Dzieci:

     - łączą obrazki zwierząt z ich cieniami

     - rysują w ogonie każdego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce

     https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=38

     Zabawa muzyczno-ruchowa 8 kratek

     https://www.youtube.com/watch?v=sMzGlWMuKyA

     Odtwarzanie z pamięci ustawienia zabawek przedstawiających wiejskie zwierzęta, wskazywanie brakującej zabawki. Maskotki przedstawiające wiejskie zwierzęta.

     Rodzic ustawia na stole, jedną obok drugiej, maskotki przedstawiające wiejskie zwierzęta, np. krowę, świnkę, kaczkę, konia. Dziecko podaje nazwy zwierząt. Następnie stara się zapamiętać jakie zwierzęta znajdują się przed nim i jak są ustawione. Rodzic prosi aby dziecko odwróciło się tyłem. Zmienia w tym czasie ustawienie zwierząt lub chowa jedno. Dziecko odgaduje jakiego zwierzęcia zabrakło lub co zmieniło się w ich ustawieniu.

     https://www.youtube.com/watch?v=k-keE_Vd-EE

     Temat: Zwierzęta wiejskie i ich dzieci

     Data: 13.04.21

     Zabawy konstrukcyjne - budowanie domu dla ulubionego wiejskiego zwierzęcia.

     Klocki, zdjęcia dowolnych zwierząt wiejskich lub klocki lego.

     Rodzic układa na stole zdjęcia dowolnych zwierząt wiejskich. Dzieci wskazują swoje ulubione zwierzę. Uzasadniają wybór. Następnie budują dla tego zwierzęcia dom z klocków i nadają mu nazwę.

     Rozwiązywanie zagadek wg. Iwony Fabiszewskiej. Wskazywanie odpowiednich obrazków zwierząt.

     Zielona tkanina, obrazki dorosłych zwierząt wiejskich: kury, świni, konia, kaczki, krowy.

     Rodzic kładzie na podłodze zieloną tkaninę, a obok niej -ułożone tak, aby nie było widać co przedstawiają (obrazkami na dół) - zdjęcia zwierząt i ich dzieci. Rodzic pyta z czym kojarzy się dzieciom zielona tkanina. Proponuje aby była ona łąką, na której spotykały się wiejskie zwierzęta. Jeśli dzieci rozwiążą zagadki, wtedy dowiedzą się, jakie zwierzęta na nią przybyły. Po usłyszeniu każdej zagadki dzieci podają jej rozwiązanie, wyszukują wśród obrazków odpowiednie zwierzę i układają obrazek w dowolnym miejscu na zielonej tkaninie.

     https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/

     Na śniadanie owies je,

     czasem rżeniem wita cię. (koń)

     Ma ryjek różowy

     i małe kopytka.

     Wszystko ładnie zjada

     ze swego korytka (świnia)

     Ptak domowy,

     jajka znosi

     i o ziarnka, gdacząc, prosi. (kura)

     Je trawę na łące,

     czasem łaty ma.

     A gdy rolnik ją wydoi,

     to mu mleko da. (krowa)

     Kiedy idzie polną ścieżką,

     kwacze głośno: kwa, kwa, kwa (kaczka)

     https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs

     Przyporządkowywanie młodych zwierząt do zwierząt dorosłych. Wskazywanie różnic między nimi.

     Rodzic informuje, że każde dorosłe zwierzę przybyło ze swoim dzieckiem. Układa obok zielonej tkaniny zdjęcia młodych zwierząt. Dzieci wskazują odpowiednie zdjęcia, wymawiają głośno nazwy młodych osobników i łączą w pary mamę i jej dziecko - układają obrazki blisko siebie na tkaninie. Następnie dokładnie przyglądają się im i porównują wygląd zwierząt, określając najważniejsze różnice między nimi (np. kolor dorosłej kaczki i małego kaczątka).

     https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 

     https://pl.pinterest.com/pin/107312403606545213/

     https://pl.pinterest.com/pin/816629344908908605/

     Rozpoznawanie śladów zwierząt - zadania

     https://www.logopestka.pl/przedszkole-online-19-slady-zwierzat-wiejskich-6-zabaw-5-stron-bezplatnych-kart-pracy-przedszkole/

     Rytmiczne dzielenie nazw zwierząt (na sylaby). Rozpoznawanie nazw zwierząt wypowiadanych sylabami.

     Obrazki lub zdjęcia przedstawiające zwierzęta wiejskie, klocki.

     Rodzic układa na stole sylwety różnych zwierząt wiejskich (można wykorzystać pomoce z poprzednich zajęć). Następnie rytmicznie (sylabami) wymawia ich nazwy. Dziecko łączy sylaby, wypowiada całe słowo i wskazuje odpowiedni obrazek. Następnie ponownie dzieli nazwę na sylaby, układa odpowiednią liczbę klocków, głośno licząc i podają wynik. Wymawiać sylaby może również dziecko. Wtedy Rodzic odgaduje słowo i wskazuje odpowiedni obrazek.

     Słuchanie i nauka tekstu piosenki Na podwórku.

     https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs

     Rodzic zadaje pytania dotyczące tekstu piosenki.

     - O czym była piosenka?

     - Jakie zwierzęta mieszkają na wiejskim podwórku?

     - Czy zwierzęta, o których mowa, żyją w swoim domu w zagrodzie?

     Miłej zabawy!

      

     Temat: W wiejskiej zagrodzie

     Data: 12.04.21

     Zabawa ruchowa z elementem równowagi - Sprytny kotek

     Rodzic rozciąga kolorowy sznurek (płotek), mniej więcej na wysokości kolan dziecka. Dziecko jest kotkiem. Ustawia się w rzędzie przed płotkiem. Następnie kolejno przechodzi nad nim tak, aby go nie dotknąć. Jeśli dziecko dotknie sznurka, próbuje przejść kolejny raz.

     Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku - Kotek na drabinie

     Rodzic układa w rzędzie, jedną za drugą, kolorowe szarfy (ułożenie poziome) - szczebelki drabiny. Przed drabiną ustawiają się w rzędzie dzieci (koty). Przeskakują obunóż ze szczebelka na szczebelek (z szarfy na szarfę), starając się nie ominąć żadnego z nich.

     Spotkanie na wiejskim podwórku - słuchanie opowiadania E. Stadtmuller Wiejskie ustronie. Rodzic zadaje pytania:

     - Co zobaczyły dzieci w gospodarstwie syna pana Stasia?

     - Co robili Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie?

     - Jakie obowiązki ma do wykonania rolnik?

     https://www.youtube.com/watch?v=v2gOp3rYd5s

     Karta pracy cz.2 nr 33.

     Dzieci:

     • nazywają zwierzęta i dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

     • kolorują rysunki dwóch wybranych zwierząt,

     • rysują po śladzie drogę konia do stajni.

     https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=34

     Zapamiętywanie i powtarzanie nazw obrazków – ćwiczenia pamięci.

     Zdjęcia lub obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka.

     Rodzic układa na stole dwa lub trzy zdjęcia (obrazki) zwierząt z wiejskiego podwórka. Dziecko wymienia ich nazwy. Następnie Rodzic chowa obrazki. Pyta: Jakie zwierzęta były przedstawione na obrazkach? Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka ponownie umieszcza obrazki na stole. Dziecko sprawdza, czy udzieliło poprawnej odpowiedzi. Jeśli dziecko dobrze sobie rzadzi z wykonywaniem zadania, można zwiększyć liczbę obrazków. Podczas powtórzenia zabawy Rodzic zmienia co najmniej jeden obrazek.

     https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/

     Mieszkańcy wiejskiego podwórka – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki wyszywanie na papierze. Wprowadzenie do tematu.

     Rodzic puszcza nagranie z odgłosami zwierząt z wiejskiego podwórka. Dziecko rozpoznaje i nazywa zwierzęta. Rodzic pyta: Gdzie najczęściej możemy spotkać te zwierzęta?

      https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

     Zapoznanie z tematem i sposobem wykonania pracy. Potrzebne będą: białe kartki z bloku technicznego, kordonek lub wełna, szablony zwierząt wiejskich, mocny klej i kredki.

     Rodzic przygotowuje potrzebne pomoce plastyczne oraz szablony zwierząt. Demonstruje sposób wykonania pracy. Odrysowuje na kartce szablon wybranego zwierzęcia domowego. Następnie wykleja jego kontury kolorowym kordonkiem lub wełną. Zachęca dzieci do wykonania w ten są sposób innych sylwet zwierząt wiejskich oraz dorysowanie brakujących elementów wiejskiego krajobrazu, np. słońca, chmur, domu, płotka, trawy.

     http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/owca-1

     https://drukowanka.pl/kolorowanka/swinka-kolorowanka/

     https://drukowanka.pl/kolorowanka/ges-w-gospodarstwie/

     Wyjście na spacer lub plac zabaw :)

     Miłej zabawy!

      

     Zielona wiosna”

     09.04.2021

      

     Ach, gimnastyka” – zabawa ruchowa do wiersza

     W zabawie dziecko wykonuje wszystkie czynności tak, jak mówi tekst wiersza:

     Ach gimnastyka, świetna sprawa!

     Dla nas wszystkich to zabawa.

     Ręce w górę, w przód i w bok.

     Skłon do przodu, w górę skok!

     Głowa, ramiona, kolana, pięty,

     kolana, pięty, kolana, pięty.

     Głowa, ramiona, kolana, pięty,

     Oczy, uszy, usta, nos”.

      

     Gimnastykujemy wzrok” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową

     Rodzic wybiera razem z dzieckiem 5, 6 małych przedmiotów, takich żeby można było łatwo schować za siebie (klocek, samochodzik, gumka do mazania, mała laleczka, spinka do włosów itp.). Dziecko nazywa wszystkie przedmioty, przygląda się im, a potem odwraca tyłem (albo zawiązujemy mu oczy). W tym czasie Rodzic zabiera jeden przedmiot i chowa za sobą. Dziecko próbuje zgadnąć, co zostało schowane.

     Jeśli widzimy, że zabawa jest za trudna lub za łatwa, zmniejszamy lub zwiększamy liczbę przedmiotów.

      

     Zabawa z piosenką „Zielona wiosna”

     https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

      

     1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały
     i coś do ucha sobie szeptały.
     Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,
     kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum.
     2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie
     i do drugiego boćka klekoce.
     Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,
     kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.
     3. Wszystko usłyszał mały wróbelek
     i przetłumaczył na ptasie trele.
     Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,
     ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.
     Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,
     wiosna, wiosna jest już wśród nas.

      

     Dziecko słucha piosenki. Następnie Rodzic informuje, że na słowa:

     - kum, kum… dziecko przechodzi do przysiadu i wykonuje podskoki, opierając się dłońmi o podłogę (jak żabka)

     - kle, kle… maszeruje, unosząc wysoko kolana, rękami naśladuje ruchy skrzydeł

     - ćwir, ćwir… biega na palcach, drobnymi kroczkami, dłonie trzyma na wysokości ramion, naśladując ruchy skrzydeł.

      

     Ciekawostka:

     Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże, małe ryby i gryzonie. Bociany, nie mogąc upolować żab w zaspokajających ilościach (z powodu znacznych zmian środowiska drastycznie zmniejszyła się liczebność tych płazów), zmieniły swoje upodobania i zaczęły się odżywiać wyżej wymienionymi zwierzętami.

      

     Wiosenne słoneczko” – zabawa manualna

     Potrzebne będą: biała oraz żółta kartka papieru (jeżeli nie mamy można wykorzystać białą i pokolorować na żółto), klej, nożyczki.

     Na białej kartce rysujemy duże słońce. Następnie z żółtej kartki wycinamy paseczki; te z kolei rozcinamy na małe kwadraciki. Prosimy dziecko o wyklejenie konturu słońca żółtymi kwadracikami.

      

     Drogie przedszkolaki, wiecie już, jakie ptaki przylatują wiosną do naszego kraju. Zapraszamy zatem na wiosenny spacer, podczas którego być może uda się Wam zaobserwować je na niebie. Warto też otworzyć okno, zamknąć oczy i posłuchać śpiewu ptaków. Czy są to znajome „głosy”?

     Gdyby jednak nie udało się zobaczyć żadnego ptaka na spacerze, można pooglądać bociany bez wychodzenia z domu! Popatrzcie uważnie do gniazda, czyżby… coś tam już było?

     http://www.bosz.com.pl/page/30/Nasze-bociany%22

      

     Z wizytą u bocianów”

     08.04.2021

      

     Rozwiązanie zagadki słownej

     Rodzic czyta opis a dziecko próbuje odgadnąć, jaki to ptak:

     Na czerwonych długich nogach po łące wędruje.

     Wśród zielonej trawy żabki wypatruje.

     Powrócił do nas z dalekiej strony,

     ma długie nogi i dziób czerwony”.

      

     Bocian” – praca plastyczna

     Potrzebne będą:

     - 4 płatki kosmetyczne lub wycięte z papieru białe kółka

     - 1 patyk (do szaszłyków, laryngologiczny) lub słomka

     - kawałek czerwonego i czarnego papieru (można wykorzystać białą kartkę i pokolorować na odpowiednie kolory)

     - czarny flamaster

     - klej

     - nożyczki

     Płatek kosmetyczny (lub wycięte z papieru kółko) pokrywamy klejem, przykładamy do patyczka i zaklejamy drugim płatkiem. Kolejne dwa płatki przyklejamy w podobny sposób bezpośrednio pod głową lub w niewielkim odstępie. Następnie z czerwonego papieru wycinamy 2 trójkąty, które posłużą jako dziób bociana. Przyklejamy je z jednej i drugiej strony. Z czarnego papieru wycinamy i przyklejamy skrzydła; z czerwonego – dwie długie nogi bociana. Dorysowujemy oczy i … gotowe! Powstały bocian może posłużyć nie tylko do zabawy, ale również jako dekoracja (można umieścić np. w doniczce na balkonie lub parapecie).

     https://www.youtube.com/watch?v=N4g5N6JNFIo

      

     Zabawa rytmiczna „Posłuchaj i powtórz”

     Rodzic i dziecko wybierają po dwa klocki. Dorosły wystukuje prosty rytm. Zadaniem dziecka jest go powtórzyć. Zabawę powtarzamy kilka razy. Dajemy też szansę dziecku, by wystukało rytm, który powtórzy Rodzic.

      

     Ćwiczenia gimnastyczne – propozycja ćwiczeń przedstawionych w aplikacji Wordwall

     Zakręć kołem, wylosuj i spróbuj wykonać przedstawione ćwiczenia. Do zabawy zaproś Rodziców lub rodzeństwo. Miłej zabawy!

     https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastykaprzedszkolaka?fbclid=IwAR2i5wzLqIZutfxnsexfdHwoJxv3QevNc29Ttk9epQcES3UXHmusBonyzIo

      

     Jaki ptak, śpiewa tak…"

     07.04.2021

     Zabawa matematyczna – od najmniejszego do największego

     Rodzic rysuje na kartce 5 jajek różnej wielkości. Dziecko (pod opieką dorosłego) wycina kontury jajek. Następnie Rodzic prosi, by dziecko przeliczyło jajka i wskazało, które jest największe a które najmniejsze. Zachęcamy, by dziecko ułożyło jajka od najmniejszego do największego, następnie odwrotnie – od największego do najmniejszego.

      

     Zabawa ruchowa – muzyczna gimnastyka w podskokach

     https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

      

     Karta pracy cz.2, nr.27

     https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=28

     Przedstawiamy dziecku nazwy ptaków znajdujących się na ilustracji i prosimy, by podzieliło ich nazwy rytmicznie na sylaby.

     Następnie wskazujemy danego ptaka, mówimy jego nazwę i odtwarzamy konkretny odgłos.

     Zabawę możemy powtarzać wielokrotnie, odtwarzając dany odgłos i pytając, jaki to ptak.

     Skowronek:

     https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A

     Jaskółka:

     https://www.youtube.com/watch?v=cWMmzFO7Lhc

     Bocian:

     https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY

     Żuraw:

     https://www.youtube.com/watch?v=bmyJg4B8og8

      

     Zabawy konstrukcyjne – budowanie budek lęgowych dla ptaków

     Budka lęgowa dla ptaków to miejsce zastępujące gniazdo, w którym ptaki mogą wychowywać swoje pisklęta. Dziecko buduje z klocków budkę lęgową dla ptaków. Do zabawy można zaprosić rodzeństwo lub pozostałych członków rodziny. Następnie wszyscy uczestnicy podają nazwę ptaka, dla którego zbudowali budkę, porównują wielkość powstałych budowli, określają, która jest najmniejsza, która największa itp.

      

     Wiosenne powroty”

     06.04.2021

     Zabawa do wierszyka – masażyka

     Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło.

     Raz - dwa i raz - dwa, każdy ładne czoło ma.

     Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.

     Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma.

     Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.

     Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.

     Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.

     Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.

      

     Ptasia narada” – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej

     https://www.youtube.com/watch?v=8Ay5-joW-fo

     Czy pamiętasz:

     - od kogo ptaki dostały list?

     - czego się z niego dowiedziały?

     - jakie ptaki przylatują wiosną do Polski?

      

     Gdzie mieszkają żabki?” – ćwiczenia oddechowe

     Na niebieskim papierze (lub białym pokolorowanym na niebiesko) rysujemy kontur jeziora i prosimy dziecko o wycięcie. Następnie z zielonych kawałków papieru lub bibuły formujemy małe kuleczki.

     Na środku stolika kładziemy szablon jeziora, przed dzieckiem - szablony żabek. Zadanie polega na przenoszeniu za pomocą słomki żabek do jeziora. Do zabawy możemy zaprosić rodzeństwo lub pozostałych członków rodziny.

      

     Muzyczne stop” – zabawa ruchowa do piosenki

     Dziecko wykonuje rytmiczne kroki, podskoki i bieganie, następnie zatrzymuje się w odpowiednim momencie i chwilę pozostaje bez ruchu.

     https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o

      

     Bocian – rysuj po śladzie a następnie pokoloruj obrazek

     https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf

      

     Drodzy Rodzice dzieci z grupy Kangurki!
     Oto nasze propozycje zabaw na ten tydzień 29.03.2021
     Temat tygodnia - "Wielkanoc"

     Praca plastyczna - Rodzina Kurczaczków
     Nakrętkę w kształcie koła malujemy zieloną farbą i odbijamy na białej kartce tworząc trawę. Kolejną nakrętkę malujemy żółtą farbą i odbijamy w różnych miejscach na kartce. Kurczaczkom dorysowujemy czarnym flamastrem oczy, doklejamy wycięte z pomarańczowej kartki dzioby, rysujemy pomarańczową kredką skrzydła, ogonki i nóżki.
     Materiały:
     biała i pomarańczowa kartka
     żółta i zielona farba
     pomarańczowa kredka
     czarny flamaster
     nakrętki
     https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/2076-rodzina-kurczakow


     Jak narysować pisankę? Nauka rysowania krok po kroku
     https://www.youtube.com/watch?v=KhHkq52nraU


     Zabawa ruchowa ręce - stopy!
     Zapraszamy do świetnej zabawy dla całej rodziny “ręce – stopy”. Zabawa ta poprawia koordynację ruchową dziecka, a także uczy rozpoznawania prawej i lewej strony. 
     https://www.youtube.com/watch?v=1pyJwN7DHM8


     Wielkanocne szeregowanie
     https://pedagogika-specjalna.edu.pl/pomoce-edukacyjne/wielkanoc-pomoce-dydaktyczne/


     Olek i Ada Karta pracy cz.2, nr. 29
     Dzieci:
     - oglądają obrazek,
     - wymieniają nazwy smakołyków, które znajdują na stole,
     - dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby),
     - rysują po śladach rysunków babek wielkanocnych,
     https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=30


     Barwienie jajek - samodzielna działalność badawcza dzieci
     Potrzebne będą: ugotowane na twardo jajkka, łupiny z cebuli, buraka, barwniki do jajek, plastikowe pojemniki, ręczniki jednorazowe, taca, łyżka. Należy przygotować na stole wodę zabarwioną sokiem z buraków, ugotowanymi łupinami cebuli, barwnikami do jajek. Obok pojemników umieszczamy tacę, na której rozkładamy ręczniki jednorazowe. Dzieci barwią jajka według własnego pomysłu. Odkładają je do wyschniecia na ręcznikach papierowych. 


     Olek i Ada Karta pracy cz.2, nr.  32
     Dzieci:
     - kończą kolorować rysunek,
     - odszukują na obrazku symbole wielkanocne: kurczątko, baranka, zajączka, pisanki,
     - kolorują pisanki w koszyczkach - każdą innym kolorem - i ozdoby według własnych pomysłów
     https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=34


     Olek i Ada Karta pracy cz.2, nr.  31
     Dzieci:
     - wskazują w każdej ramce obrazek, który różni sie od pozostałych,
     - nazywają to co widzą na zdjęciach
     https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=33


     Jajko wielkanocne - zajęcia plastyczne
     Słuchanie rymowaniki Iwony Fabiszewskiej Wielkanocne jajka
     "Pisanki to jajka malowane.
     Różnymi wzorami są ozdabiane.
     Mogą być w paski, mogą być w ciapki,
     mogą być w kropki, mogą być w kwiatki.
     Więc dziś piosankę pomalujemy,
     potem do domu ją zaniesiemy."
     Rozmowa na temat rymowanki. Rodzic zadaje pytania:
     - Oczym była ta rymowanka?
     - Jak były pomalowane jajka?
     - Jak jeszcze inaczej można ozdobić jajka? 
     Zachęcamy dzieci do samodzielnego wykonania sylwety pisanki. Do pracy plastycznej potrzebne będą: farby, pędzle, papier kolorowy, nożyczki, klej. Można równiez skorzystać z karty pracy nr. 30 
     https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=33


     Umuzykalnianie - nauka zwrotki i refrenu piosenki pt. "Kura i pisanki"
     https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


     Gra na spostrzegawczość pt. "Superoko"
     https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/

     https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/kolorowanki-do-druku/ - szablony do wyklejania
     https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/ - kolorowanki
     http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/ - ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie
     Miłej zabawy!
      

      

      

     Drodzy Rodzice dzieci z grupy Kangurki!

     Przedstawiamy propozycje zabaw na ten tydzień: 27.04.2020
     Tematyka - Dbamy o przyrodę!

      

     Gimnastyka buzi i języka

      

     Rzeka – dziecko naśladuje ruch łódki płynącej od brzegu do brzegu – porusza językiem pomiędzy kącikami ust, następnie naśladuje odgłos rzeki plum plum plum.

      

     Rybki – dziecko naśladuje rybę wyskakującą z wody – unosi czubek języka w stronę nosa, a po chwili opiera go o górne zęby, kilkakrotnie powtarza ten ruch.

      

     Pszczółki – dziecko naśladuje ruch latających pszczół – opiera język o wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie opuszcza do wewnętrznej strony dolnych zębów.

      

     Miód – dziecko naśladuje misia, który po zjedzeniu miodku oblizuje pyszczek – prowadzi język ruchem okrężnym po górnej i dolnej wardze.

      

     Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej 

      

     O porządek trzeba dbać, wiedzą o tym także dzieci.

     Do odpowiednich worków każdy wrzuca...(śmieci)

      

     Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Smok Segregiusz.

      

     Smok Segregiusz był niezwykle sympatycznym bajkowym smokiem. Uwielbiał bawić się tym, co inni uważali za śmieci. Kartonowe pudełka zamieniał w domki dla lalek albo rycerskie zamki. Plastikowe butelki oklejał błyszczącą folią i wykorzystywał jako wieże albo robiłz nich rakiety. Kolorowe zakrętki z radością ustawiał jako pionki w grach planszowych, które sam wymyślał. Z puszek robił grzechotki, ze starych rękawiczek –maskotki...Nigdy się nie nudził. Zazwyczaj chodził uśmiechnięty, a gdy wpadałna jakiś kolejny zwariowany pomysł–podskakiwał z radości. Jednego Segregiusz nie mógł zrozumieć. Gdy widział powyrzucane byle gdzie papierowe torebki, puszki czy reklamówki, w jego oczach pojawiał się smutek.–Czemu ludzie wyrzucają takie wspaniałe zabawki? –rozmyślał. –Jeśli już nie chcą się nimi bawić, to przecież są pojemniki na papier, metal czy szkło. Na pewno ktoś wie, jak takie skarby wykorzystać...O, znów ktoś pomylił trawnik ze śmietnikiem i park nie jest już taki ładny jak był. Czy naprawdę tak trudno trafić papierkiem do kosza?–Czy myślisz o tym samym co ja? –spytała senna wróżka Gwiazduszka, która pojawiła się nie wiadomo skąd i przysiadła obok smoka, na parkowej ławeczce.Segregiusz spojrzał na porozrzucane wszędzie śmieci i westchnął ciężko.–Wymyśl jakąś zabawę, która nauczy wrzucania papierków do kosza –zaproponowała Gwiazduszka –a ja postaram się, aby ten pomysł przyśnił się jakiemuś dziecku.–Spróbujmy –zgodził się smok. –Tato, tato! –zawołał Olek, gdy tylko otworzyłoczy. –Śniło mi się, że wygrałem wielki turniej.–Rycerski? –zainteresował się tato.–Jasne, że rycerski –kiwnął głową Olek. –Miałem na sobie srebrną zbroję, hełm z pióropuszem i walczyłem...ze śmieciami. –Z czym? –oczy taty zrobiły się okrągłe ze zdumienia.

     –Te śmieci chciały zasypać cały świat, a ja im na to nie pozwoliłem –oświadczył dumnie rycerz z przedszkolnej grupy Tygrysków. –Jestem z ciebie dumny –oświadczył tato i uścisnął Olkowi prawicę.–Ten bałagan na trawnikach to rzeczywiście problem –rozmyślał, jadąc do pracy. –Akurat projektował nową szkołę, a jego kolega –architekt krajobrazu –głowił się nad tym, jak urządzić plac zabaw dla przedszkolaków i park pełen atrakcji sportowych dla starszych dzieci.–Tylko pamiętaj o koszach na śmieci –przypomniał mu tato, kiedy tylko wszedłdo biura.Pan Zbyszek kiwnął głową i po paru godzinach przyniósł gotowe szkice. Kosze w kształcie smoków, rakiet, wież fantastycznie pasowały do sportowych boisk i huśtawek.–Niech dorosłych uczą dzieci, gdzie wyrzucać trzeba śmieci – podsumował jego pracę tato.

      

      

     Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania . Rodzic zadaje pytania:

      

     Co lubił robić smok Segregiusz?

     Co smuciło smoka?

     Jaki sen miał Olek?

     Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza?

     W jaki sposób możemy chronić przyrodę?

      

     Sposoby ochrony przyrody – rozmowa na podstawie obrazka i pomysłów dzieci

      

     https://pl.pinterest.com/pin/772930354768324601/

      

     Zabawa w segregowanie śmieci

      

     Potrzebne będą: kolorowe worki na śmieci (niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny) lub pudełka kartonowe z przyklejonymi kwadratami w wyżej wymienionych kolorach, różnego rodzaju śmieci.

      

     Przebieg: Na ziemię wysypujemy śmieci. Pytamy dziecko, czy pomoże nam je posprzątać oraz czy ma pomysł jak to zrobić? Następnie prezentujemy dziecku 5 kolorów worków (5 pudeł oznaczonych kolorami) i mówimy, co należy wkładać do którego koloru: niebieski – papier (sposród śmieci wybieramy papier i wkładamy do worka/pudełka), zielony – szkło (wśród śmieci odnajdujemy coś szklanego i wkładamy do zielonego pojemnika), żółty – plastik i metal (adekwatnie jak powyżej), brązowy – odpady biodegradowalne (wyjaśniamy pojęcie i wrzucamy coś przykładowego), czarny – odpady zmieszane (jak wyżej). Resztę śmieci pozwalamy posegregować dzecku, kiedy skończy, sprawdzamy poprawność wykonania zadania.

      

     Przedmioty – smieci wzięte z codzienności wzbudzą w dzieciach największe zainteresowanie i będą dla nich największą motywacją do wykonania zadania, jeśli jednak nie mają Państwo nic w zanadrzu zawsze można powycinać je z gazetek reklamowych sklepów spożywczych itp.

      

     Zabawa matematyczna Zdobywamy nakrętki!

      

     Potrzebne będą: plastikowe zakrętki w 5 kolorach (bądź ewentualnie kółeczka wycięte z papieru,  klocki tego samego kształtu itp.) – z każdego koloru po przynajmniej 10, kostka z kolorami (można zrobić samemu) i tradycyjna.

      

     Przebieg: Kolejno każdy zawodnik rzuca dwoma kostkami jednocześnie: kolorową i tradycyjną. Dziecko liczy oczka na kostce i mówi jaki kolor wylosowało. Następnie zabiera tyle nakrętek, ile oczek było na kostce, w takim kolorze jaki wylosowało.

      

     Zabawy ruchowe z gazetą

      

     Potrzebne: gazeta dla każdego uczestnika.

      

     1. Ćwiczenia oddechowe.

     Dziecko stoi swobodnie na dywanie, otrzymuje kartkę z gazety dużego formatu. Trzyma kartkę przed sobą, wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami tak, aby kartka się poruszała.

     1. Ćwiczenia gimnastyczne:
     • „Czapeczka” – marsz z gazetą na głowie, tak aby nie upadła.
     • „Wokół gazety” – marsz wokół gazety, na przerwę (klaśnięcie) zatrzymujemy się i kucamy na gazecie.
     • Przeskoki nad gazetą (obunóż, jednonóż).
     • Siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem. Dłonie oparte na gazecie – przesuwanie gazety (do przodu, do tyłu), powrót do pozycji wejściowej.
     • „Rolki” – gazeta przedarta na pół, części ułożone pod stopami, naśladujemy jazdę na rolkach.
     • „Jazda na gazecie” – (siad na gazecie lub kartce A4, odpychanienie się kończynami dolnymi i górnymi).
     • „Szyjemy” – dziecko w siadzie podpartym na bosaka, zbiera gazetę palcami stóp i ugniata stopami
     • Zgniatanie gazety w kulkę.
     • Rzut kulką z gazety do celu.

      Praca plastyczna - zabawka ze śmieci

      

     Przejrzyjcie raz jeszcze posegregowane przez Was śmieci, pójdźcie w ślady Smoka Sergiusza i zastanówcie się, jakie zabawki można by było z nich stworzyć. Oto przykładowe pomysły:

      

     Piosenka Duszki leśne

     https://www.youtube.com/watch?v=d_hb6NqGZQ8

      

     1. Żyją w lesie małe duszki,
     które czyszczą leśne dróżki.
     Mają miotły i szufelki
     i do pracy zapał wielki.

     Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
     wstają co dzień bardzo wcześnie
     i ziewając raz po raz
     zaczynają sprzątać las.

     2. Piorą liście, myją szyszki,
     aż dokoła wszystko błyszczy.
     Muchomorom piorą groszki,
     bo te duszki to czyścioszki.

     Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

     3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
     zaraz duszek za nim leci.
     Zaraz siada mu na ręce,
     grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!

     Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

      

     Miłej zabawy!

      

      

      

      

      

      

      

     Drodzy Rodzice dzieci z grupy Kangurki!

      

     Oto nasze propozycje zabaw na ten tydzień 20.04.2020

      

      

      

     Z dumą informujemy, że Dominika Grabowska i Wiwiana Kloc reprezentowały naszą grupę w konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników było wykonanie kartki Wielkanocnej dowolną techniką. Serdecznie gratulujemy i życzymy dziewczynkom dalszych sukcesów w rozwijaniu swych talentów plastycznych. Dumna grupa Kangurków wraz z Panią Kasią i Panią Justynką.

      

     „Wiosna na wsi”

      

     1.     Gdzie ja mieszkam?

      

     To świetny edukacyjny filmik dla dzieci. Krótka bajeczka zawiera mnóstwo elementów edukacyjnych. Naukę zwierząt, ich domów, odgłosy zwierząt. Bohaterem jest piesek, który szuka swojego domku - budy.

      

     https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

      

      

      

     2.     Ćwiczenia konstrukcyjne – budowanie z klocków zagród dla zwierząt

      

      

      

     Dzieci budują zagrody dla zwierząt i umieszczają w nich figurki zwierząt mieszkających na wsi. Określają wielkość zwierząt i ich zagród: małe zwierzęta – mniejsze zagrody, duże zwierzęta – duże zagrody. Rodzic podaje nazwy zwierzęcych domów: koń mieszka w stajni, świnia w chlewiku, krowa w oborze, kura w kurniku.

      

     3.     Kolorowanki

      

     https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zwierzeta-gospodarskie/

      

     4.     Zabawa dydaktyczna

      

     Z jednej strony rozkładamy obrazki zwierząt, a w rozsypce – wycięte obrazki produktów jakie dzięki nim otrzymujemy. Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie obrazków produktów do obrazków zwierząt. Zwracamy uwagę, że zarówno koza, jak i krowa dają mleko.

      

     https://przedszkolankowo.pl/2017/03/28/co-nam-daja-owady-i-zwierzeta-plansze/

      

     https://przedszkolankowo.pl/2017/03/29/co-nam-daja-zwierzeta-karty-pracy/

      

     5.     Zwierzęta wiejskie – gra memory

      

     Zachęcamy do wydrukowania 14 czarnobiałych kart, dzięki którym dziecko będzie mogło rozwinąć koncentracje i spostrzegawczość. Karty można wykorzystać na wiele sposobów. Rodzic pokazuje obrazki, dziecko nazywa przedstawione na nich zwierzęta. Następnie umieszcza je i rozkłada w kilku rzędach obrazkami do dołu. Dziecko losuje dwa dowolne obrazki, nazywa przedstawione na nich zwierzęta. Jeśli jest to para, naśladuje odgłos, jaki wydaja zwierzęta i zabiera obrazki. Jeśli nie jest to para, odkłada oba obrazki, zapamiętując ich miejsce. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej par.

      

     http://www.pedagogpisze.pl/2016/04/zwierzeta-wiejskie.html

      

     6.     Ćwiczenia językowe: O jakim zwierzęciu myślę?

      

     Można wykorzystać obrazki z poprzedniego ćwiczenia. Rodzic rozkłada obrazki zwierząt i opisuje szczegółowo wygląd jednego z nich. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, o jakim zwierzęciu mówi. Następnie dziecko  opisuje wygląd zwierzęcia, a rodzic zgaduje, co to za zwierzę.

      

     7.     Praca plastyczna – różowa świnka

      

     Prosta do wykonania i przygotowania świnka a właściwie tylko głowa. Do jej stworzenia potrzebujemy:

      

     talerze papierowe,

      

     różową bibułę,

      

     różowy papier,

      

     mazak,

      

     klej,

      

     nożyczki,

      

     ruchome oczy.

      

     Bibułę tniemy na kwadraty, którymi dzieci w miarę możliwości wyklejają cały talerz. Następnie z papieru kolorowego wycinamy uszy i ryjek, który ozdabiamy mazakiem. Przyklejamy papierowe elementy, oczy i świnka gotowa. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Drodzy Rodzice dzieci z grupy Kangurki!

     Oto nasze propozycje zabaw na ten tydzień 14.04.2020

      

      

     Praca z obrazkiem "Ptaki przylatujące na wiosnę"
     https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/2310

      

     -  Pokaż dziecku obrazek. Zapytaj, co, według niego, na nim jest. Pozwalaj mu na swobodną wypowiedź.

     -  Przeczytaj dziecku nazwy ptaków, poproś, by podzieliło je na sylaby rytmicznie klaszcząc.

     -  Wspólnie policzcie ptaki dotykając każdego z osobna zaczynając od górnego lewego rogu.

     -  Porównajcie wygląd ptaków, omówcie podobieństwa i różnice.

     -  Zapytaj, czy jest coś, co łączy te wszystkie ptaki? Oczywiście - powracają do Polski z ciepłych krajów na wiosnę!

     -  Poproś dziecko, by wskazało tego ptaka, o którym mówi zagadka:

      

     Powrócił do nas

     z dalekiej strony

     ma długie nogi

     i dziób czerwony.

      

     - Zapytaj dziecko, czy wie, jak nazywa się dom bociana? To oczywiście gniazdo!

      

     Praca plastyczna "Bocianie gniazdo"

      

     Przygotuj: talerzyk papierowy (bądź koło wycięte z kartonu), brązową farbę, pędzel, brązową kartkę bądź stare gazety, klej.

      

     Talerzyk papierowy malujemy brązową farbą, pozostawiamy do wyschnięcia. W tym czasie kartkę bądź gazety drzemy w wąskie paski imitujące gałązki. Gdy mamy już sporą ilość pasków przyklejamy je klejem do talerzyka tworząc w ten sposób gniazdo.

      

     Zabawa matematyczna "Jaja w gnieździe"

      

     Przygotuj 3 jajka - mogą być wycięte z papieru, choć prawdziwe, ugotowane wzbudzą dziecięcą ciekawość, sylwetę bociana i kukułki. Następnie zadaj dzieciom zadanie i ilustruj jego treść:

     1.  Bociania żona zniosła rano dwa jajka (dziecko umieszcza w gnieździe dwa jajka). Bardzo zgłodniała, wyruszyła więc przekąsić kilka żabek. Gdy wróciła zniosła jeszcze jedno jajko (dziecko dokłada jedno jajko). Ile razem jajek zniosła bociania żona? (Dziecko odpowiada, jeśli chce to przelicza).

     2.  Bociania żona zniosła jedno jajko (dziecko wkłada jajko do gniazda). Wyleciała z gniazda rozprostować skrzydła. Kiedy jej nie było przyleciała kukułka i też zniosła w bocianim gnieździe jedno jajko (dziecko wkłada jajko do gniazda). Ile jajek jest razem w gnieździe? itp.

      

     Ćwiczenie orientacji w przestrzeni "Gdzie jest bocianie gniazdo?"

      

     Zamykasz oczy i prosisz dziecko, żeby położyło gdzieś stworzone przez Was gniazdo. W tym czasie odliczasz do 10. Po skończeniu odliczania otwierasz oczy, znajdujesz gniazdo i opowiadasz o jego położeniu, np. Gniazdo leży na półce obok kubka. Następnie zamieniacie się rolami - ważne jest, by skłonić dziecko do posługiwania się słowami określającymi położenie - na, obok, pomiędzy, pod itp.

     Zabawę można zmodyfikować - jedna osoba mówi, gdzie druga ma położyć gniazdo i sprawdza poprawność wykonania zadania.

     Zabawy ortofoniczne "Bocianie klekotanie"

      

     Wspólnie odsłuchajcie nagranie https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y.

     -   Zapytaj, co to za odgłos?

     -   Poproś dziecko o naśladowanie klekotania bociana w następujący sposób: im wyżej unosisz rękę, tym głośniej ma klekotać, opuszczanie oznacza wyciszanie. 

     -   Zaklaszcz kilka razy (do czterech razy) - zadaniem dziecka jest zaklekotanie tyle samo razy ile usłyszało klaśnięć, dla ułatwienia dziecko może wskazywać na palcach ile razy usłyszało dźwięk.

      

     Słuchowisko "Powrót bociana"
     https://www.youtube.com/watch?v=wnjEu7tc5K8&t=4s&fbclid=IwAR21H8g_tSiHIKkC7FPnuy2UgJw1cPy-3Laz4o0BIJTe9Wgv2MFTrzVafmE

      

     Rozmowa na temat opowiadania:

     -   Dokąd pojechał Olek?

     -   Gdzie miał swoje gniazdo bocian?

     -   W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?

     -   Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?

     -   Jakie inne ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski?

      

     Zabawa ruchowa "Bocian"

      

     Dziecko (bocian) maszeruje w rytmie muzyki wiosennej (np. piosenka Kle kle boćku https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM). Umawiamy się z dzieckiem, na reakcję ruchową na następujące sygnały:

     JEDNO KLAŚNIĘCIE W DŁONIE – bocian wraca do gniazda (wyznaczone miejsce w pokoju/sali)

     DWA KLAŚNIĘCIA W DŁONIE – bocian wyrusza na łowy (marsz z wysokim unoszeniem kolan)

     BOCIAN ŚPI – leżenie na plecach

     BOCIAN OBSERWUJE – stanie na jednej nodze

     BOCIAN KLEKOCZE – zabawa dźwiękonaśladowcza, naśladowanie klekotania: kle, kle

     BOCIAN LATA – ręce rozłożone na boki, bieg.

     *Rodzic na zmianę wydaje komunikaty dźwiękowe: słowne oraz klaszcząc w dłonie.

     Dodatkowo:

     -  Filmik edukacyjny: "Wywiad z bocianem"https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=15s ;

     -  Karty pracy: dopasuj cień do bociana https://pl.pinterest.com/pin/591660469775210414/ , doprowadź ptaki do ich gniazd https://pl.pinterest.com/pin/585890232746700185/ , przyglądnij się obrazkom, następnie rozetnij i ułóż w odpowiedniej kolejności https://pl.pinterest.com/pin/86905467789685927/ ;

      

     -  Praca plastyczna: https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html .

      

      

     Propozycje zabaw dla grupy Kangurki 07.04.20 „Wielkanoc”

      

     Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami zadań, ćwiczeń i zabaw do wykonania w domu, które są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Miłej zabawy!

      

      

     Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć Państwu, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Państwa przez cały rok. Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą Pani Kasia, Pani Justynka i Pani Asia ściskamy mocno nasze Kangurki.

      

     Wiersz A. Widzowskiej „Wielkanoc”

      

     - Kurko, proszę znieś jajeczka,

     śnieżnobiałe lub brązowe,

     ja z nich zrobię na Wielkanoc

     cud-pisanki kolorowe.

      

     Do koszyczka je powkładam,

     z chlebkiem, babką lukrowaną,

     potem pójdę je poświęcić

     z bratem, siostrą, tatą, mamą.

      

     Przy śniadaniu wielkanocnym

     podzielimy się święconką

     i buziaka dam mamusi,

     zajączkowi i kurczątkom.

      

     „Śmigus-dyngus” – ktoś zawoła,

     tatę wodą popryskamy,

     mama będzie zmokłą kurką,

     bo to poniedziałek lany.

      

     Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

     - Z czego robi się pisanki?

     - Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?

     - Co robimy w lany poniedziałek?

     - Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?

      

     Słuchanie piosenki „Hopla, hopla”. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Nauka refrenu piosenki oraz swobodne improwizacje ruchowe.

      

      

     Ref. Hopla, hopla, raz i dwa

     Skacze zając hopsasa! (4x)

      

     1. Wskoczył zając do kurnika,

     Zebrał jajka do koszyka.

     Z nich pisanki zrobił sam

     I w ogródku schował nam.

      

     Ref. Hopla, hopla, raz i dwa

     Skacze zając hopsasa! (2x)

      

     2. Już pisanki znaleźliśmy,

     Były w trawie i wśród liści.

     Ozdobimy nimi dom,

     Bo pisanki po to są.

      

     Ref. Hopla, hopla, raz i dwa

     Skacze zając hopsasa! (4x)

      

     https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

      

     Kolorowanki – ozdabianie rysunków

      

     https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/wielkanocny-koszyk-127

     https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/pisanki-i-kurczaki-123

     https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/wielkanocny-zajaczek-131

     https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/kurczaczek-594

      

     Zabawa dydaktyczna „Szukamy jajek” zachęcamy starsze rodzeństwo do wspólnej zabawy.

      

     Szukanie jajek, prezentu wielkanocnego lub małych słodkości to niezła zabawa. Jednocześnie miły rytuał dla naszych dzieci. Jajka mogą być umieszczone w różnych miejscach w domu tak aby dzieci nie dostrzegły ich przypadkowo.  Możemy przygotować kartki zagadki. Na malutkich karteczkach zapisujemy instrukcję słownie (w przypadku starszych pomocników) lub graficznie (obrazek, rysunek) tak aby nakierować dzieci na poszukiwania. Po skończonych poszukiwaniach możemy przeliczyć nasze skarby.

      

     Filmy edukacyjne dla dzieci

      

     https://www.youtube.com/watch?v=1n8yF1I4kPU

     https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ

      

      

     Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?

     Dwie szklanki z woda i dwa jajka: świeże i stare. Rodzic nalewa do obu szklanek wodę (po pół szklanki). Prezentuje dzieciom dwa jajka i pyta: Czy wiecie, po czym poznać, że jajko jest świeże? Prosi dzieci, aby włożyły do każdej szklanki po jednym jajku i obserwowały co się dzieje. Czy w obu szklankach jajka zachowują się tak samo? Jajko które jest świeże, opada na dno, a to, które jest stare, unosi się do góry. Po eksperymencie zachęcamy do wspólnego pieczenia np. kruchych ciasteczek. Największą frajdę niezależnie od wieku sprawia dzieciom wspólnie spędzony czas z rodzicami. Możemy zachęcić dzieci do wspólnego mieszania, wałkowania i dekorowania ciasteczek. 

     Praca plastyczna „Wielkanocne motywy”

     Co będzie potrzebne?

     - kolorowy papier

     - białe kartki A4

     - klej

     - nożyczki

      

     Wycinamy kolorowe paski z papieru (bibuły, gazety). Następnie dzieci smarują klejem białą kartkę i przyklejają pasek obok paska. Pozwólmy dzieciom samodzielnie wybierać kolory, jak również sposób przyklejania pasków. Na kartce może powstać dowolna paskowa abstrakcja. Na końcu wycinamy szablon jajka i przyklejamy go na wykonaną przez malucha ilustrację. W ten sposób powstaje nam piękna kolorowa pisanka, którą możemy ozdobić pokój, kuchnie lub wysłać jako kartkę świąteczną do bliskich nam osób.

      

      

      

     Grupa Kangurki

     Propozycje zabaw dla gupy Kangurki 01.04.2020

      

     Wiosenna gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia logopedyczne

      

      

     Wąchanie kwiatów – dzieci nabierają powietrze nosem, a wydychają ustami, naśladując wąchanie kwiatów;

      

      

     Podlewamy kwiaty – pompujemy wodę do konewki – dzieci unoszą język do góry, w stronę nosa, opuszczają w stronę brody, a następnie obie wargi wysuwają do przodu;

      

      

     Bocian – dzieci wysuwają wargi daleko do przodu naśladując dziób bociana, a następnie szeroko je rozchylają i zamykają;

      

      

     Żaba chowała się przed bocianem i uśmiecha się szeroko – dzieci szeroko rozciągają wargi, potem uśmiechają się i ściągają wargi;

      

      

     Kukułka – dzieci ściągają wargi do przodu i naśladują głos kukułki kuku kuku;

      

      

     Wiosenne porządki – przy szerko otwartej jamie ustnej język wymiata wszystkie zakamarki, wędruje za górne i za dolne zęby.

      

      

     Wiosenna pogoda – zabawa ortofoniczno-ruchowa

      

      

     Na dywanie rozkładamy coś imitującego kałuże, dzieci maszerują dookoła nich naśladując palcami dłoni padający deszcz i mówią kap kap kap. Na sygnał (klaśnięcie) wskakują do „kałuż” i naśladują tupanie i chlapanie mówiąc chlap chlap chlap.

      

      

     Co to? - ćwiczenia słuchowe 

      

      

     Na stoliku rozkładamy obrazki kojarzące się z wiosną znane dzieciom, np. słońce, deszcz, chmura, bocian, kwiaty, bazie. Wypowiadamy sylabami nazwę jednej z rzeczy przedstawionej na obrazku (np. słoń-ce), zadaniem dziecka jest wskazać odpowiedni obrazek i wymówić całe słowo.

      

      

     Zabawę można powtarzać i urozmaicać wykorzystując wszelkie dostępne obraki – doskonałe są np. kartoniki do gry w memo – ważne, żeby dzieci znały nazwy znajdujących się na nich przedmiotów.

      

      

     Matematyczne zabawy z nasionami

      

      

     Potrzebne będą: pęseta lub patyczki do lodów, nasiona różnych rozmiarów: fasola, groch, dynia, kukurydza, rzeżucha itp.

      

      

     1. Wysypujemy na stoliku wymieszane nasiona. Zadaniem dzieci jest rozdzielenie ich na różne rodzaje, opisanie różnic w ich wyglądzie, wielkości, kolorze i kształcie. 

     2. Dzieci segregują nasiona zgodnie z poleceniami rodzica – układają z nich szeregi, szacują, których jest więcej i sprawdzają łącząc je w pary. Liczą ziarna z poszczególnych grup i określają gdzie jest mniej, a gdzie więcej. 

     3. Dzieci tworzą rytmy – powtarzające się trzy lub czteroelementowe sekwencje, np. fasola-groch- dynia; fasola-groch-dynia itd.) według wzoru rodzica – najpierw rodzic układa, potem dziecko odwzorowuje. Gdy dziecko zrozumie zabawę można zamienić się rolami – dziecko będzie sprawdzać, czy rodzic dobrze ułożył, więc można świadomie popełnić gdzieś błąd, by sprawdzić czujność dziecka.

     4. Układanie kwiatków z nasion według pomysłu dzieci.

      

      

     Hodowla fasoli

      

      

     https://www.youtube.com/watch?v=ht2GrMC2Lmw

      

      

      

     Grzechotki z plastikowych butelek i nasion

      

      

      

     Potrzebne będą: plastikowe butelki po napojach z zakrętkami, nasiona, ewentualnie coś do ozdobienia, np. kolorowa taśma izolacyjna, nożyczki, niezmywalne flamastry.

      

      

     Dzieci nasypują ziarna do butelki, zakręcają i ewentualnie ozdabiają powstałe instrumenty kawałkami taśmy izolacyjnej bądź rysując coś flamastrami.

      

      

     Wiosenne śpiewanie i muzykowanie 

      

      

     Instrumenty gotowe, to można przystąpić do dzieła – współnie grajcie i śpiewajcie do piosenek znanych dzieciom, takich jak „Idzie wiosna polną drogą” (https://www.youtube.com/watch?v=gyzvozPlcCw), czy „Pogoda”(https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q ).

      

      

     Miłej zabawy zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami zadań, ćwiczeń i zabaw do wykonania w domu, które są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

      

     Marcowa pogoda

     Zagadki dotyczące elementów marcowej pogody

     Widzisz je za dnia na pogodnym niebie,

     za to w dzień pochmurny chmurka chowa je za siebie. (słońce)

      

     Gdy jest ciemna, to już wiesz,

     że lada moment spadnie z niej deszcz. (chmura)

      

     Mówimy, że coś jest białe jak… (śnieg)

      

     Spada z chmury na ziemię – kapu-kap.

     Gdy tak się dzieje, parasolkę złap. (deszcz)

      

     Gdy niego się chmurzy,

     a czasem w czasie burzy

     pojawia się nagle jasny znak na niebie

     - musisz wtedy uważać na mnie i na siebie! (piorun)

      

     Szumi wokół nas,

     nawet tam, gdzie las,

     szszszszsz… (wiatr)

      

     Piosenka „Pogoda”

     1. Na niebie wysoko

     Świeci wielkie słońce,

     Wiszą białe chmurki

     Na błękitnej łące.

      

     Ref. I taka jest pogoda, pogoda, pogoda!

     I taka jej uroda, uroda, uroda!

     Codziennie nam się zmienia,

     Codziennie zmienia się!

     A my nie narzekamy,

     Lubimy każdy dzień!

      

     2. Czasem z ciemnej chmury

     Pada z góry deszcz,

     Czasem płatki śniegu,

     Kiedy zimno jest.

      

     Ref. I taka jest pogoda, pogoda, pogoda!

     I taka jej uroda, uroda, uroda!

     Codziennie nam się zmienia,

     Codziennie zmienia się!

     A my nie narzekamy,

     Lubimy każdy dzień!

     https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q

     Wiersz B. Formy „Marcowe Kaprysy” (do nauki dla chętnych dzieci)

     Ja jestem marzec, ja wam pokaże,

     jak dobrze mieszać pogodę w garze.

     Zanim na dobre wiosna przybędzie,

     ja ślady zimy zostawię wszędzie.

      

     Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,

     i jeszcze trochę śnieżek poprószy.

     I chociaż słońce mocniej przygrzeje,

     to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

      

     Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza.

     - O jakim miesiącu była mowa w wierszu?

     - Jaka była wtedy pogoda?

      

     Film edukacyjny „Wiosna”

     https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

     Zabawa badawcza „Deszczowy eksperyment”

     Co będzie potrzebne?

     - miska

     - dwie szklanki wody

     - cztery szklanki mąki ziemniaczanej

     - barwnik spożywczy (opcjonalnie)

     Rodzice próbują na początek złapać z dziećmi w ręce wodę. Następnie wyrabiają masę z przygotowanych składników. Dzieci bawiąc się nad miską (tworzą kulki lub kładą masę na dłoni), obserwują co się dzieje z powstałą cieczą. Ciecz nienewtonowska to płyn, który pozornie przeczy prawom fizyki. W spoczynku, bez działającej na niego żadnej siły, zachowuje się jak zwykła ciecz, ale gdy tylko dostarczymy mu jakąś energię, np. poprzez nacisk, ciecz ta zachowuje się jak ciało stałe.

     Praca plastyczna „Deszczowa chmura”

     Co będzie potrzebne?

     - blok techniczny (blok rysunkowy, białe kartki)

     - nożyczki

     - taśma

     - klej

     - płatki kosmetyczne

     - żółty karton (biała kartka dzieci same mogą ją pokolorować)

     -niebieski karton (biała kartka lub niebieska bibuła która pod wpływem wody zabarwi nam kartkę)

     - nitka (wstążka, sznurek)

     Z białego bloku technicznego wycinamy kształt chmury. Przyklejamy do niej taśmą trzy białe nitki (wstążki, sznureczki) i żółte kółko. Następnie dzieciobklejają chmurkę płatkami kosmetycznymi. Jeden zachodzi na drugi. Tak samo robimy na odwrocie chmury. Na nitkach dzieci przyklejają (wcześniej wycięte z papieru) kropelki deszczu lub formułują je z plasteliny. Chmurę możemy zawiesić jako dekorację.

      

     Ćwiczenia dużej motoryki i małej „Chmury i deszcz”

     Dziecko rysuje w powietrzu duże chmury: najpierw prawą ręką, potem lewą ręką i obiema rękami. Następnie unosi ręce wysoko nad głowę i palcami naśladuje padający deszcz, poruszając rękami z góry na dół. Kucają, uderzając palcami w podłogę: najpierw powoli, a potem coraz szybciej i mocniej – naśladują ulewę.

      

     Zabawa badawcza „Jak powstaje deszcz”

     Dziecko obserwuje, jak rodzic wlewa do słoika gorącą wodę i przykrywa słoik talerzykiem, na którym kładzie kilka kostek lodu. Wspólnie obserwują zjawisko tworzenia się pary wodnej, która w kontakcie z zimnym talerzykiem (kostkami lodu) zaczyna się skraplać.

      

      

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie Poland
   • Dyrektor: mgr Anna Szaro tel: 17-748-31-92 Godziny przyjęć Dyrektora: - poniedziałek 8:00-15:00 - wtorek 8:00-15:00 - środa 8:00-17:00 - czwartek 8:00-15:00 - piątek 8:00-11:00
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Artur Bubicz iod4@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91
   • Numer konta 31 1020 4391 0000 6702 0187 6390