•  Materiały dla grupy "Muminki" wysyłane są drogą mailową 24.01.22

     Propozycje zabaw i zajęć z języka angielskiego- Muminki.

     j._angielski_Muminki_16.04.odt

     Zajęcie z dnia 16.04.2021 

     Zajęcia poranne.

     1. Zabawa kołowa ze śpiewem " Stary niedźwiedź", "Rolnik" 

     2.Wędrówka listonosza - zabawa ruchowa  z imoinami przy muzyce .

     3. Koty na płoty - zabawa z elementem czworakowania . Dziecko zmienia się w kota , skrada się cicho do myszki , spona się na drzewo i skacze z niego ,bawi się kłębkiem włóczki , zasypia, mruczy , miałczy . Rodzic stoi w rozkroku a dziecko przechodzi przez płotek , między nogami rodzicz.

      

     Zajęcie główne.

     Temat : Festiwal ciekawych zawodów .

     1. Mamo, tato zgadnij kim będę? zabawa w kalambury 

     Dziecko ruchem , gestem , mimiką pozazuje różne zawody , rodzic odgaduje .Zmiana ról, rodzic pokazuje , dziecko ogdaduje.

     2. Na wybiegu  -zabawa kreatywna 

     Wykorzystując różne elementy strojów , rekwizyty i przedmioty dziecko przebiera się.Można wykorzystać do zabawy różne materiały plastyczne  do wykonania masek ,opasek ,papierowych rekwizytów .Następnie przechodzą się "czerwonym dywani" jak modelki, modele, ( specjalnie wyznaczony środek dywanu) .

     3. Konferencja prasowa - wywiad z rodzicem . Dziecko z mikrofonem zadaje rodzicom pytania o wykonywany zawód .

     4. Zabawy z literami - zapoznanie z wielką i małą literą J, j 

     Demostracja litery . Wyszukiwanie wyrazów na głoskę j ,J ( jajko ,jabłko ,Jurek itp.)

     Podział na sylaby z wystikiwaniem stopami o podłogę, wybrzmiewanie głosek w wyrazie.

     Dla utwalenia kształtu litery dziecko lepi literę z plasteliny , rysuje palcem na talerzu na którym jest kasza manna lub sól, mąka .

     5.Lalki marionetki - zabawa ruchowa kształtująca postawę.

     6. Pajęcza sieć - zabawa integracyjna .

     Siedzimy z dzieckiem na dywanie , dziecko trzyma kłębek wełny i ropzpoczyna zabawę, zadając pytanie np jaki kolor lubię ? , jak jest moja ulubiona bajka ? , rodzic gdy prawidłowo ogdanie , dziecko rzuca kłębek wełny , zatrzymując jej koniec. Następnie rodzic zadaje pytanie , po otrzymaniu odpowiedzi , zatrzymuje nić, kłębek rzuca do innej osoby .

     7. Tylko spkojnie - zabawa koncentrująca i wyciszająca 

     Dziecko siedzi na dywanie i wykonuje czynności według poleceń rodzica .

     dzwonek - dziecko otrzymuje dzwonek i stara się  go podać rodzicowi tak , aby dzwonek nie zadzwonił 

     -podaję Ci - dziecko podaje rodzicowi " na niby " coś bardzo lekkiego, ciężkiego, coś bardzo gorącego lub zimnego ,

     - masaż - dziecko rysyje na placach rodzica np. Narysuj koło , literę, bałwana , potem jest zmiana .Polecenia mówimy bardzo cicho .

     8. Słuchanie bajek , opowieści zwiazanych  z tematyką tygodnia .

     Można wykorzystać serię A. Cholewińskiej -Szkolik  " Misia i jej mali pacjenci "

     Milej pracy .

      

     Zajęcie z dnia 15.04.2021

     Temat: Kim chcę zostać , kiedy dorosnę. 

     Zajecia poranne.

     1. Chusteczka - ćwiczenia oddechowe .

     Dziecko siedzi przy stole i otrzymuje chusteczkę higieniczną.

     Rodzic prosi , by dziecko : 

     - położyło chusteczkę przed sobą na stole , nabrało w policzki powietrza i mocno na nią dmychało

     - położyło chusteczkę na dłoni i ją zdmuchnęło

     - wzieło chusteczkę za dwa rogi i podmuchało pod nią , tak aby druga część się unosiła 

     - położyły złożoną chusteczkę do nosa , nabrało powietrza ustami , a wydmuchało powietrze nosem w chusteczkę.

     Po skończonej zabawie dziecko wyrzuca chusteczkę do kosza.

      2. Zabawa Strażak  -zabawa bieżna . 

     Dziecko otrzymuje krążek ( w miarę możliwości w domu coś okrągłego , przypominające kierownicę.)  Prozy włączonej muzyce dziecko  " jedzie samochodem" , na sygnał np, uderzenie łyżką o talerz  naśadują syrenę alarmową( powtarzając wydłużone głski i, o.

     Na koniec naśadują rychem gaszenie pożaru.

      

     Zajecia główne .

     1.Zawody .

     Słuchanie wiersza Zawody 

     Tak jak są przeróżne lody , 

     tak i są róźne zawody!

     Ten to umie , tamten nie,

     każdy robi to , co chce.

     Każdy robi , co potrafi ,

     każdy na swój zawód trafi!

      

     Chociaż teraz jesteś mały , 

     może skromny i nieśmiały , 

     kiedyś będziesz podróżnikiem

     lub rolnikiem, lub leśnikiem , 

     albo , gdy ci talent każe ,

     to zostaniesz i malarzem 

     czy też nawet oficerem -

     sam wybierzesz swą karierę!

     Jest zawodówcałe mrowie ,,

     ja o kilku ci opowiem .

      

     Zagadki : 

     Mieszka pod lasem , zna zwierząt masę,

     Zna wszyskie drzewa , wilga mu śpiewa

     Strzeże porządku w każym zakątku , 

     dla saren ziarno podrzuca rano ( leśniczy) 

      

     Biega szybko , bez zmęczenia,

     pompki robi od niechcenia .

     Sto przysiadów i podskoków 

     nikt mu nie dotrzyma kroku.

     W dwa miesiące , bez przesady , 

     gotów do olimpiady .(sportowiec)

      

     Wiszą na ścianie barwne płótna , 

     mógłbym oglądać je do jutra!

     Kto namalował te obrazy ? ( malarz) 

      

     Jest taki dziwny sklepik , gdzie 

     pani w fartuchu białym czeka , 

     gdy tylko jej receptę dasz , 

     natychmiast da ci lekarstw ( aptekarka) 

      

     Półki , szafy i regały , 

     Książek pełen dom jest cały 

     No , a kto tym wszystkim rządzi ,

     w labiryncie nie zabłądzi 

     Kto , co czytać nam doradzi .( bibliotekarka )

      

     Po wysłuchaniu wiersza i odgadnięciu zagadek dziecko wyszukuje wśród napisy , wcześniej przygotowane przez rodzica ( malarz, bibliotekarka, leśniczy , aptekarka , sportowiec ) .Dziecko stara się wyjaśnić pojęcie zawód.

     Na koniec dokonują analizy słuchowej wyrazów - dzielą na sylaby z wyklaskiwaniem , próbują wybrzmieć głoski w poszczegónych wyrazach .

     2. Kim chciałbym / chciałabym zostać.

      Rozmowa kierowana przez rodzica , kim dziecko chciałoby zostać , dziecko ma uzasadnić swój wybór .

     Rodzic zadaje pytanie :  

     - co to jest praca 

     - kiedy ludzie zaczynają pracę 

     - czy każdy człowiek może wykonywać każdą pracę

     - co trzeba zrobić by zdobyć jakiś zawód 

     3. Zawody związane z bezpieczeństwem ludzi - burza mózgów 

     Dziecko podaje przykłady zawodów , które są związane z bezpieczeństwem ludzi  i ich domów ( policjant ,lekarz ,strażak  , ratownik medyczny i górski  itp.)

     4. Coraz większe coraz mniejsze -zabawa edukacyjna 

     Dziecko rysuje koła ciężarówki  od najmniejszego do największego , i odwrotnie ( 7 kół) , a następnie  coraz dłuższe węże strażackie oraz coraz krótsze liny ( 8) .

     5. Ja w przyszłości -  praca plastyczna techniką kolażu .

     Dziecko wycina z kolorowych czasopism postaci człowieka , nakleja ją na kartkę, domalowuje farbami lub flamastrami elementy związane z wybranym zawodem .

     Miłej pracy .

      

     Zajęcie z dnia 14.04.2021

     Temat: Zawody naszych rodziców.

     Zajęcia poranne.

     1.Lalki marionetki - zabawa kształtująca postawę. 

     Dziecko biega swobodnie po pokoju , na sygnał lalki , dziecko zatrzymuje się w bezruchu , przybierając różne pozy. 

     2. Wiatraczki - dziecko stoi w lekkim rozkroku .Wyprostowanymi rękami wykonują kolejno obroty : do przodu, do tyłu, naprzemiennie .

     Zajęcie główne .

     1. Kim jest mama Ewy ?

     Pomoce . Obrazki ( dom , nuty, koza , motyl, kot ) 

     Jeśli nie mamy rysujemy wspolnie z dziećmi i układy wg kolejności :

               1.  DOM

                   2. NUTY 

                3. KOZA

            4.  MOTY

                     5. KOT

     Z oznaczonych pól odczytują hasło: MUZYK .

     Dziecko słucha wiersza pt Muzyk 

     Zagrały słodko skrzypce 

     " trili, li , tran,la, la "

     Fortepian przestałmilczeć

     Ach , kto tak pięknie gra ?

      

     Dwóch panów instrumenty 

     Przygotowało dziś

     i grają jak najęci 

     i grają znów na bis 

      

     Kim oni są , kto powie 

     że grać jak nikt potrafią, 

     muzykę mają w głowie 

     i każdą nutkę trafią? 

     Rozmowa w oparciu o wiersz: Co robi muzyk?, Na jakich może grać instrumentach? ,Co znaczy , że muzycy " muzykę mają w głowie " , Czy znacie jakiś sławnych muzyków? , Na jakich insrumentach grają ? .

      

     2. Baletnica -zabawa - dziecko siedzi na krzesełku z uniesionymi piętami , dotykając podłogi czubkami palców.Na sygnał przestawiają stopy kolejno : do przodu , do tyłu i w bok, naśladując kroki baletnicy chodzącej na palcach .

      

     3. Zawód mojej mamy , zawód mojego taty - praca plastyczna .Dziecko rysuje kredkami rodziców wykonujących swój zawód. 

      

     4. Zabawy z piłką.

     Dziecko wykonuje czynności wg.poleceń

     - odbijanie piłki o podłogę i liczenie , ile razy piłka odbiła się od podłogi, 

     kolanko  łapanie piłki rzucanej przez rodzica , jeśli nie złapie klęka .

      

     5. W miarę możliwości wyjście  na spacer - poszukaj czegoś - zabawa tropiąca , zbieramyjedynie przedmioty leżce na ziemi  np( liść , gałzka , kamyk , kwiatek ) 

     Miłej pracy.

      

     Propozycje zajęć i zabaw z j. angielskiego

     M.Jałowska

     Animals on the farm. Zwierzątka na farmie- utrwalenie wiadomości.

     13.04._Muminki_J._angielski.odt

      

     Zajęcie z dnia 13.04.2021

     Krąg tematyczny "Wielkie talenty , ciekawe zawody " 

     Temat : Każdy z nas ma talent . 

     Zajęcia poranne .

     1.Zegar - dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i wykonuje kolejno : 

     - skłony głowy bw bok ( w prawo , w lewo ), mówiąc jednocześnie " cyk , cyk " ( zegar działa) 

     -skłony głowy w przód i w tył , którym towarzyszą słowa " bim , bam "( zegar wybija godziny ) 

     - krążenie głową, kilka razy w prawą stronę, kilka razy w lewą stronę " drrrr"( budzik dzwoni )

     2.Wędrówka listonosza.

     Zabawa z imionami przy muzyce . 

     Proszę o przygotowanie karteczek z imionami najbliższych w rodzinie ( mię dziecka , siostry , brata, mamy ,taty , babci , dziadzia, itp) .Dziecko maszeruje miedzy karteczkami przy dowolnej muzyce , gdy muzyka cichnie , zatrzymuje się przy karteczce ze swoim imieniem , można polecić , zatrzymaj się przy imieniu np mamy itp.

      

     Zajęcie główne .

     1. Co to jest talent ? - burza mózgów 

     Dziecko odpowiada na pytania :

     *  co to jest talent ?

     * czy każdy z nas ma talent ?

     * czy talent to coś ważnego ?

     * po co ludziom talenty ?

     * czy talent można wykorzystać w pracy , jeśli tak , to w jakiej .

     2. Wędryjący worek .

     Pomoce : dowolny worek z przedmiotami w środku ( pędzel , igł z nitką, , klocki leggo, dinozaur , piłka , buty baletnicy , narusowane na kartce papieru nuty , książka ze zwierzętami itp) . Siedzimy razem z dzieckiem , dziecko wybiera z worka przedmiot z zamkniętymi oczami i próbuje zgadnąć , o jaki talent chodzi : nuty - muzyk .

     3. Czy ty masz talent ?  pytanie do dziecka , rodzic podkreśla ż każde dziecko ma jakiś talent , który można wykorzystać w dorosłym życiu - jako pasję, hobby, lub pracę .

     4. Kto potrafi tak jak ja - zabawa z elementem równowagi.

     Dziecko :

     - rysuje kółka na podłodze palcami stóp

     - stanie na jednej nodze i klaśnięcie nad głową

     - chodzenie z złożonym w kostkę ręcznikiem na głowie ( chyba że posiadmy woreczek  do ćwiczeń )

     -  chodzenie z zamkniętymi oczami w przód , a następnie w tył.

     5. Poeta to brzmi dumnie !

     Nauka rymowanki na pamięć.

     W naszej grupie dużo nas

     każdy jakiś talent ma 

     Jaś na klocki znajdzie czas 

     Zosia na pianinie gra 

     Marek szybko klocki składa 

     Tomek bajki opowiada 

     Julka na koniu galopuje 

     A Ewa ładnie farbami maluje .

     6. Mam talent  - zabawa kreatywna 

     Dziecko demonstruje swoje " talenty " .

     7. Spacer.

     Miłej zabawy .

      

     Temat : Zabawy i gry komputerowe .

     Zajęcia poranne.

     1. Sesja - zabawa z elementami dramoterapii.

     Rodzic włącza muzykę , a dziecko swobodnie porusza się po pokoju .Kiedy muzyka cichnie rodzic pokazuje rożne ilustracje , nie muszą to być obrazy przedstawiające realne postacie , sytuacje np.rysunek baletnicy , latający w chmurach Ikar .Kiedy dzieci zastygają rodzic chodzi i naśladuje robienie zdjęć.

     2. Latający dywan - twórcze rozwiązywanie problemu .

     Rodzic wręcza dziecku koc , prosi aby wyobraziło sobie , że to latający dywan ,który bedzie musiał obrócić na drugą stronę.Dziecko wchodzi na koc obiema stopami i nie może ani razu dotknąć podłogi żadną częścią ciała .Dziecko przemieszcza się po kocu krok po kroku próbując obrócić go na drugą stronę.

      

     Zajęcie główne .

     1. Co to jest robot ?  Zabawa dydaktyczna , burza mózgów .

     Rodzic wspólnie z dzieckiem buduje robota .( do jego budowy możemy wykorzystać puste pudełka np po butach , owinąć folią aluminiową , głowę można wykonać z opakowania po serkach , jogurtach , ręce z trójkątów wyciętych z papierowych talerzyków . Po skończonej pracy rodzic pyta : Co to jest robot ?,  Czy spotykamy go w sklepie , na ulicy , czy widzimy go tylko w telewizji i internecie ?

     Dziecko może wymyśleć, do czego może służyć i w czym może pomóc robot.

     2. Wyścig robotów  - zabawa ruchowa .Rodzic prosi aby dziecko poćwiczyło poruszanie  się jak robot .Dziecko w rytmie na dwa stawia duże kroki do przodu , udając roboty . 

     Rodzic i dziecko rozpoczyna wyścig . Do wyścigu będą potrzebne papierowe lub platikowe talerzyki oraz piłeczki np .pingpongowe , lub inne jakie posiadamy w domu . Wyznaczamy linię startu i mety .Jeśli piłka spadnie uczestnik  rozpoczyna drogę od początku.

     3.Nasze roboty - zajęcie techniczno -plastyczne .

     Pomoce :  wycięte figury geometryczne ( koło, trójkąt , kwadrat , prostokat , pudełka różnych rozmiarów , po herbacie , po kawie , plastikowe butelki , zakrętki , folia , rolki po papierach , farby , pędzel , klej wikol  inne rzeczy jakie posiadamy w domu .Dziecko wybiera sobie materiały z których będą tworzyć roboty . Po skończonej pracy dziecko wymyśla imię Robota . Wspólnie z rodzicem dzieli jego imię na sylaby i głoski. Samodzielnie lub z pomocą rodzica pisze imię Robota .

     4. Zabawy z robotami  - kalambury .Dziecko wymyśla specjalizację dla swojego robota tzn.określiło w czym jest najlepszy , co najlepiej robi , nie mówiąc głośno a następnie za pomocą ruchu , rysunku prezentuje czynność. Rodzic odgaduje .

     5. Wyjście na spacer lub na plac zabaw w miarę możliwości pogodowych .

     Miłej pracy.

     Temat 1: Utrwalamy słówka związane z Wielkanocą

     Temat 2:  Farm animals

     1._j._angielski_tydz.2.docx

     2._j.angielski_tydz._2.docx

      

     Zajęcie z dnia 07.04.2021 

     Temat : Znamy sie tylko z ekranu .

     Zajęcia poranne .

     1.Postacie z bajek .

     Rodzic pokazuje dziecku postacie z bajek .Wspólnie ustala z dzieckiem ruch do danej postaci no.Czerwony Kapturek - zrywanie kwiatów , wilk - skradanie się na palcach itp .

     Przy dowolnej muzyce dziecko tańczy , na sygnał Czerwony kapturek  zrywa kwiaty .

     2. Nasze marzenia  -ćwiczenie wizualizacyjne , dziecko kładzie się na dywanie , zamyka oczy i zastanowi się jakie jest jego największe marzenie .Marzenie nie musi być realne .Dziecko wypowiada swoje marzenie i określa , czy jest realne czy nie .Dziecko może również malować swoje marzenie .

     Zajęcia główne.

     1. Czy to prawda  ? Odróżnianie styuacji realnych i fikcyjnych . Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat telewizji , pytając :Czy powinniśmy wierzyć we wszystko , co zobaczymy i usłyszymy w telewiizji ? ( np . Czy możemy zobaczyć dinozaura siedzącego przy stole , lecący samolot , rodzinę przy stole, rozmawiające smerfy itp ) 

     Można też stworzyć wspólnie z dzieckiem jedną wspólną historię .Dawno , dawno  temu w zaczarowanym lesie ......

     2. Literowy pociąg  - zapoznanie ze znakiem graficznym litery F i f , utrwalenie poznanych liter .Rodzic przygotowuje "stacje "  z poznamymi literami ( A, e ,o,i, o,t, m, k,l,b,d,c, r, s, z, ł, p, w, g, ) . Umieszcza karty z daną literą w pokoju w różnych miejscach.Na ostatniej stacji umieszcza kartę z nową literą F .

     Dziecko zgodnie z muzyką naśadują jazdę pociagiem i zatrzymuje się na kolejnych stacjach .Na każdej wysiada , podaje słowo rozpoczynające się literą umieszczoną na stacji , np stacja z literą - ananas .

     3. Poszukiwanie litery F  - ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie manualne . Rodzic rozdaje dziecku strony gazet , zadaniem dziecka jest odnalezienie w tekście litery f ,F .

     Dziecko może otaczać pętlami lub zaznaczać mazakami .

     Po skończonej zadaniu można wykorzystać gazety i skrecić je w podłużne kawałki , a następnie wykonać literę F, następnie przykleić ułożoną literę na kartce  papieru A-4 , można potem ozdobić ją naklejkami , papierem kolorowym , fatbami .

     4. Głośne i ciche  F, f  - zabawa rytmiczna . Rodzic rozkłada obrazki , których nazwy rozpoczynają się na głoskę f, F , zadaniem dziecka jest wysylabizowanie je cicho lub głśno  w zależności od kominikatu rodzica .

     5.Zabawa ruchowa -  Odczaruj mnie .Dziecko porusza sie po pokoju , na sygnał przyjmije różne pozy , po dotknięciu reką rodzica , jest odczarowane .

     5. Wyjście na spacer .


     Miłej pracy.

      

     KRĄG TEMATYCZNY : Tajemnice komputerów i robotów 

     Zajęcie z dnia 06.04.2021 

     Temat : Mapa aktywności 

     Zajęcia poranne .

     1.Domowe dźwięki -zabawa dźwięko-naśadowcza .

     Rodzic przedstawia dziecku urządzenia domowe .Dziecko nazywa je . Opisuje i mówi do czego służą. Następnie rodzic prosi ,aby dziecko odtworzyło odgłosy 
     , jakie wydają przedmioty .

     Środki dydaktyczne : urządzenia domowe lub ich ilustracje , np ,czajnik , odkurzacz 

     2. Robię , to co ...  Zabawa ruchowa z elementem pantomimy .

     3.Mówię jak robot - zabawa dźwiękonaśladowcza .Rodzic prosi o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem naśladując robota .Następnie rodzic podaje przykład wyrazów rozpoczynających się na tą samą głoskę np: zebra - zegar , słoń - słońce .

     Dziecko głośno wypowiada słowa i ptóbuje podać przykłady par wyrazów rozpoczynających się tą samą głoską.

      

     Zajęcia główne .

     1.Mapa aktywności .

     Klasyfikowanie aktywności na korzystne i niekorzystne  dla naszego organizmu . 

     Proszę o przygotowanie planszy i zadanie dziecku pytania co najbardziej lubi robić w wolnym czasie , jak spędza czas z rodziną. Proszę o zapisanie wypowiedzi i przeanalizowanie , które czynności wykonywane przez dziecko korzystnie wpływa na zdrowie i organizm , a które nie .np.oglądanie telewizji , gra w piłkę , gry planszowe , grające na komputerze itp.

     Dzieci przygotowyją małe kółeczka i rysują smutne i uśmiechnięte minki -  samodzielnie wycinają kółeczka i rysują. Dzieci umieszczają na planszy uśmiechnięte minki przy czynnościach , które wpływają na zdrowie .

     2.Lepsze od telewizora - zabawa pantomimiczna . Dziecko za pomocą gestu lub ruchu ciała , co jest lepsze od oglądania telewizji .

     3.Mój czas z rodziną -  zajęcia plastczne , przetwarzanie zdobytej wiedzy .Dziecko rysuje , jak spędza czas z rodziną.

     4.Lubię - zabawa  w niedokończone  zdania .

     5. Spacer  

     Miłej pracy.

      

     Muminki

     Drodzy Rodzice przesyłam propozycje zajęć i zabaw z języka angielskiego na ten tydzień:

     Temat: „Przypominamy sobie słownictwo związane z pogodą”.

     Jezyk_angielski_zdalnie.docx

     Pozdrawiam

     M. Jałowska

      

     Zajęcia z dnia 31.03 .2021

      TEMAT : Ciekawe zjawiska pogodowe .

     Zajęcia poranne . 

     1 . Piórko tańczące na wietrze - zabawa integracyjna . Pomoce duża folia , zasłona , piórko . Kladziemy piórko na środku i odpowiednio poruszamy materiał aby wytworzyć " wiatr" , który będzie podnosił małe piórko .

     2. Wiosenny kalendarz pogody - codzienna obserwacja  i uzupełnianie założonego wcześniej indywidualnego kalendarza .

     Zajęcia główne .

     1. Wietrzyk , wiatr , wicher  - wysłuchanie wiersza J. Kulmowej "Wiosenny wietrzyk " jako punkt wyjścia do rozmowy na temat wiatru .Tekst dostępny na stonach inernetowych .

     2. Na wietrze  - zabawa rychiwa przy muzyce , swobodne improwizacje ruchowe.

     3. Jak silny wiatr wpływa na otoczenie ? - swobodne wypowiedzi dzieci , zapoznanie ze znaczeniem słowa : tornado , halny .

     4 .Tornado w szklance wody  -zabawa badawcza .Do wysokiej szklanki wlewamy 2/3szklanki gazowanej wody , enegicznie mieszamy i wsypujemy trochę soli .Powstaną pęcherzyki , które uformują tornado .

     5.Tęcza i tornado  - cwiczenia grafomotoryczne . Dziecko na kartce A4 rysuje ołwkiem trąbę powietrzną, na drugiej kartce rusują tęczę i kolorują ją .

     6. Zapoznanie ze znakiem graficznym małej i wielkiej  litery ł, Ł    na podstawie wyrazu łopata  , podział na głoski i sylaby .Zabawa w szukanie wyrazów na głoskę ł. Urodziny literki ł  - proszę o narysowanie litery ł , a dzieci mają ją ozdobić .

     7. Wyjście na spacer lub na plac zabaw . 

     Miłej pracy , pozdrawiam .

      

     Zajęcia w dniu 30.03.2021 

     TEMAT:Jaka może być pogoda

     Zajęcia poranne .

     1. Wiosenny kalendarz pogody - codzienna obserwacja i uzupełnienie założonego indywidualnego kalendarza zjawisk pogodowych .

     2.Zabawa ruchowa "Marsz wielkoludów " ćwiczenia wyprostne , dzieci na we wspięciu na palcach maszerują po pokoju .

     3.Ćwiczenie oddechowe "Dmuchnij piórko " 

     Zajęcie główne

     1. Pogoda w czterech porach roku - transformacja relaksacyjnej opowieści rodzica .Rodzic prosi o zamknięcie oczu i wybranie wygodnej pozycji . przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki czyta tekst .

     Idziesz powoli , rozgladasz sie .Wiosna zagościła już na dobre .Motyl frunie między kolorowymi kwiatami , a trawa zazieleniła się na łące.Miedzy drzewami przebłyskują promienie słońca .Delikatnie muskają skórę.Bezchmurne niebo zachwyca swoim kolorem , a delikatny wietrzyk prusza włosami .Oddychasz równo , spokojnie , słuchasz śpiewu ptaków .W oddali słyszysz , jak spływa stumień .Woda pluszcze .Siadasz pod drzewem.Na niebie pojawił się obłoczek.Patrzysz jak płynie .Powoli zaczyna padać deszcz .... kap ,kap ,kap .Wystawiasz rękę... deszcz spływa po twojej dłoni .Słyszysz delikatny szum wiatru .Wychodzi słońce .Motyle wracają nad łąkę.Wstajesz i idziesz do domu .Czujesz się wypoczęty .

      

     Po wysłuchaniu tesktu dziecko wskazuję porę roku i charakteryczne dla niej zjawiska .

     Można zachęcić dziecko do stworzenia własnego opowiadania o innej porze roku .

     2. Klimat na świecie - ciepłe i zimne kraje .Pogadanka przy mapie świata .

     3. Chmury na niebie- ćwiczenia grafomotoryczne , papiery dużego formatu lub sklejone mniejsze , dziecko maluje jednocześnie obiema rękami , wykonuje obszerne rychy , zamalowuje całą powierzchnię .( farby plakatowe: niebieska , biała, czarna , grybe pędzle , kubek z wodą.)

     4.Utrwalenie wiersza "Ulewa" 

     5.Spacer w miarę możliwości pogodowych .

     Miłej pracy z dziećmi .Pozdrwiam 

      

     Temat tygodnia "Ach, ta pogoda"

     Zajecia w  dniu 29.03.2021

     ZAJECIA PORANNE:

     1.Uwaga deszcz pada - zabawa ruchowa 

     Miejsce do schronienia np.dywan przed którym dzieci bedą mogły się schronić przed deszczem .Dzieci biegają swobodnie , na hasło "deszcz pada " biegną na wyznaczone miejsce i naśladują odgłosy deszczu -kap,kap,kap .Na hasło "już nie pada "rozchodzą sie po pokoju i odychają głęboko.

     2.Pogoda - Analiaza słuchowa wyrazu pogoda , podział na sylaby i głoski .

     Na kartce na środku piszemy wyraz pogoda  od tego słowa rysuje dziecko linie a my zapisujemy wszystkie skojsrzenia związane z pogodą .Po wykonaniu zadania rodzic odczytuje skojarzenia i umieszcza kartkę w widocznym miejscu .

     ZAJĘCIA GŁOWNE

     Wysłuchanie wiersza i nauka na pamięć.

     Ulewa

     Ptak się kuli pośród liści

     Mokną drzewa , mokną krzewy ,

     a ja biegnę przez kałuże,

     a ja biegnę wśrod ulewy 

     drży na deszczu pączek róży,

     moknągrusze i jabłonie

     a ja biegnę pezez kałuże

     krople deszczu łapię w dłonie

     Kiście bzu zwiesiły głowy ,

     mokra ziemia pachnie deszczem 

     a ja krzyczę prosto w chmury 

     -Padaj , deszczu ! Padaj jeszcze ! 

     Omówienie treści wiersza .Wyjaśnienie co to jest ulewa ,jakie inne zjawiska pogodowe można zaobserwować wiosną.

     Zabawa ruchowa "Deszczowe kropelki " z elementem rzutu 

     Założenie tygodniowego kalendarza pogody w domu ( elementy garderoby na różną pogodę - rysynki dzieci , elementy pogody np.krople deszczy , parasol itp.

     Praca plastyczna "Deszczowa wiosna"  mokre w mokrym  kartki z bloku technicznego, za pomocą pędzla dzieci moczą kartkę, na mokrej powiechni malują farbami wiosenne obrazki . 

     Spacer małego badacza - obserwacja pogody podczas spaceru i utwalenie zjawisk atmosferycznych 

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie Poland
   • Dyrektor: mgr Anna Szaro tel: 17-748-31-92 Godziny przyjęć Dyrektora: - poniedziałek 8:00-15:00 - wtorek 8:00-15:00 - środa 8:00-17:00 - czwartek 8:00-15:00 - piątek 8:00-11:00
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Artur Bubicz iod4@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91
   • Numer konta 31 1020 4391 0000 6702 0187 6390