• Procedura nadania imienia Przedszkolu

    •  

     Podstawa prawna:

     Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 1 2019 r., poz. 502), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie.

     1. Cel podejmowanych działań

     Poprzez nadanie imienia Przedszkole:

     • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek,
     • aktywizuje i integruje całe środowisko przedszkolne: dzieci, rodziców i pracowników przedszkola,
     • promuje swoje działania w środowisku lokalnym,
     • opiera swoje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach, ideałach i czynnikach związanych z wybranym imieniem, a także wyznacza dalsze kierunki pracy z dziećmi,
     • wzbogaca swoją obrzędowość, związaną z imieniem.
     1. Uzasadnienie

     Przedszkole od dłuższego czasu realizuje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze w oparciu  o publikacje emerytowanej nauczycielki placówki - Pani Stanisławy Bełch. Stworzeni przez nią bohaterowie towarzyszą naszym dzieciom każdego dnia. Są z nimi w nauce , w zabawie, pomagają w adaptacji do warunków przedszkolnych. Uczą dobrego wychowania, patriotyzmu i samodzielności. Szczególnym przewodnikiem jest Skrzat Chichotek - postać najbliższa przedszkolakom. Najbardziej przez dzieci lubiana.

        3.   Zapoznanie z procedurą nadania imienia

     Dyrektor przedszkola zawiadamia nauczycieli, pracowników niepedagogicznych placówki i rodziców o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia przedszkolu oraz zaznajamia z wprowadzoną „Procedurą nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 3 w Rzeszowie”.

     Zapoznanie nastąpi w następujący sposób:

     • Nauczyciele – podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w czerwcu 2023 r.
     • Pracownicy niepedagogiczni – podczas spotkania organizacyjnego w czerwcu 2023 r.
     • Rodzice – podczas spotkania rodziców z dyrektorem oraz podczas zebrań z nauczycielami we wrześniu 2023 r., za pomocą strony internetowej przedszkola oraz drogą mailową.
     • Dzieci – rozmowy z nauczycielami w grupach, zajęcia tematyczne.

     4.   Etapy prac związanych z nadaniem imienia

     Etap przygotowawczy:

     • powołanie zespołu koordynującego prace związane z nadaniem imienia,
     • opracowanie procedur i planu pracy nad nadaniem imienia przedszkolu,
     • działania informacyjne skierowane do całej społeczności przedszkola o podjęciu czynności związanych z nadaniem imienia placówce,
     • skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie przedszkolu imienia  .

      

     Popularyzacja patrona:

     • zapoznawanie z postacią skrzata Chichotka. Czytanie jego przygód. Wprowadzenie maskotek chichotka do przestrzeni przedszkolnej ( kąciki tematyczne w każdej grupie ,w holu głównym i na korytarzach),
     • JESIEŃ Z CHICHOTKIEM - jesienne spotkanie z autorką. spacery z Chichotkiem po okolicy. Wspólna obserwacja jesiennych zmian w przyrodzie. Wspólna z Chichotkiem zabawa w chowanego. Razem z Chichotkiem pieczemy ziemniaki podczas przedszkolnego Święta Pieczonego Ziemniaka. Zbieramy kasztany z Chichotkiem - akcja ogólnoprzedszkolna. Jesienne warsztaty plastyczne ze Stanisławą Bełch- wykonanie postaci Chichotka. Spotkania literackie w osiedlowej Bibliotece Publicznej. Dzień Pluszowego Misia- Chichotek dołącza do projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury.
     • CHICHOTKOWA ZIMA -  słuchanie wierszy o tematyce zimowej napisanych przez Stanisławę Bełch. Chichotek w zimowej szacie ( wspólne z Chichotkiem spacery po okolicy, podziwianie i komentowanie zimowego krajobrazu).Konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodziców pod patronatem Publicznej Biblioteki- " Ilustracja do przygód Skrzata Chichotka". Międzygrupowy konkurs literacki dla starszych dzieci "Układamy wiersz o Chichotku". Wykonanie Skarpetusy z książki o przygodach Skrzata Chichotka.
     • CHICHOTEK W WIOSENNEJ KRASIE - Wspólne z Chichotkiem witanie wiosny i słuchanie wiosennych wierszy Stanisławy Bełch. Ekipa chichotka razem szuka zwiastunów wiosny. Wiosenny konkurs fotograficzny dla rodziców i dzieci "Chichotek w wiosennej szacie". Przedstawienie na motywach książki Stanisławy Bełch o Skrzacie Chichotku w wykonaniu Teatru Przedszkolnego UŚMIECH. Międzygrupowy konkurs wiedzy o Skrzacie Chichotku.

     Uroczyste nadanie Przedszkolu Publicznemu Nr 3 w Rzeszowie imienia Skrzata Chichotka - czerwiec 2024

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie
   • ul. Krośnieńska 15A 35-505 Rzeszów woj. podkarpackie Poland
   • Dyrektor: mgr Anna Szaro tel: 17-748-31-92 Godziny przyjęć Dyrektora: - poniedziałek 8:00-15:00 - wtorek 8:00-15:00 - środa 8:00-16:00 - czwartek 8:00-15:00 - piątek 8:00-11:00
   • 17-748-31-95 - pok.naucz (po godz. 15)
   • 17-748-31-90 - księgowość
   • 17-748-31-97 - intendentka intendent@pp3.resman.pl
   • 885-971-408 - oddział przy ul. Kościelnej
   • Inspektor Ochrony Danych Artur Bubicz iod4@erzeszow.pl
   • fax - 17-748-31-91
   • Numer konta 31 1020 4391 0000 6702 0187 6390